Piotr Obrączka

Piotr Paweł Obrączka (ur. 24 września 1941 w Bytomiu) – polski literaturoznawca, profesor zwyczajny.

Piotr Obrączka
Ilustracja
Piotr Obrączka (2019)
Kraj działania  Polska
Miejsce urodzenia 24 września 1941
profesor nauk humanistycznych
Profesura 14 kwietnia 1994[1]

W rodzinnym mieście, gdzie do dzisiaj mieszka, ukończył Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia. W latach 1960–2010 był związany z uczelnią opolską (najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, później z Uniwersytetem Opolskim) kolejno jako: student filologii polskiej, asystent-stażysta, doktorant, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny. Doktoryzował się pod kierunkiem prof. Władysława Studenckiego na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP w Opolu (1970), habilitował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1983). W latach 1989–1991 był lektorem języka polskiego i kultury polskiej w Instytucie Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Wiedeńskiego. Pod jego kierunkiem powstało 150 prac magisterskich oraz pięć rozpraw doktorskich. Był promotorem doktoratu honoris causa Adama Hanuszkiewicza (2001).

Jego zainteresowania naukowe dotyczą literatury okresu Młodej Polski (zwłaszcza twórczości Jana Augusta Kisielewskiego), twórczości Zygmunta Kisielewskiego, a przede wszystkim stosunków literackich polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem recepcji literatury niemieckojęzycznej w Polsce.

Jest autorem 240 publikacji, w tym kilkunastu książek, m.in. Studia nad życiem i twórczością Jana Augusta Kisielewskiego, Opole 1973; Literatura niemiecka w czasopismach polskich końca XIX w. (1887–1900), Opole 1983; Literatura niemiecka w czasopismach polskich początku XX w. (1901–1914), Opole 1990; W kręgu Młodej Polski, Opole 1994; Literatura niemieckojęzyczna w Polsce 1887–1914. Bibliografia przekładów, Opole 1999; Tak na spas übersetzowane. Doktora Haasego żartobliwe spolszczenia poezji niemieckiej, Opole 2002; Od Ordona do Szymanowskiego, Opole 2005; Żartobliwe spolszczenia poezji niemieckiej, Wrocław-Drezno 2008; Bytomskie tematy, Bytom 2011. Między Bytomiem a Opolem, Bytom 2014; O nadburmistrzu Brűningu i inne szkice, Bytom 2015; Pisarz zapomniany. O życiu i twórczości Zygmunta Kisielewskiego, Kielce 2016; Honorowi Obywatele Miasta Bytomia, Bytom 2017; Teksty bytomskie i opolskie, Kielce 2019.

Opracowania redakcyjne m. in.: Profesor Władysław Studencki – patron bytomskiej biblioteki, Bytom 2012; Bonifacy Miązek, W tych wierszach dojrzewa smutek... Poezje zebrane, Kielce 2019.

W 2018 roku Rada Miejska Bytomia nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bytomia[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Piotr Paweł Obrączka, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-09-26].
  2. Piotr Obrączka Honorowym Obywatelem Bytomia. ''To mnie onieśmiela. Wielki zaszczyt'', Bytom. NaszeMiasto, 4 kwietnia 2018 [dostęp 2019-06-26] (pol.).