Piotr Paszkowicz Strumiłło

Piotr Paszkowicz Strumiłło z Ciechanowca herbu Dąbrowa zwany Piotrem Kiszką (zm. 1486) – starosta drohicki (1463–1469), kuchmistrz królowej Elżbiety Rakuszanki (1477), namiestnik lidzki (1483), marszałek hospodarski (1483), protoplasta rodu Kiszków h. Dąbrowa

Piotr Paszkowicz Strumiłło
Herb
Dąbrowa
Rodzina

Kiszkowie herbu Dąbrowa

Data śmierci

1486

Ojciec

Paweł (Paszko) Strumiłła z Dmoszyna

Żona

1.N.N.
2. Katarzyna Niemirowiczówna

Dzieci

z N.N.:
Stanisław
z Katarzyną Niemirowiczówną:
Mikołaj
Petronela (Pietruchna)
Barbara
Jadwiga

Życiorys edytuj

Syn rycerza Pawła (Paszki) Strumiłły z Dmoszyna (zm. 1435/1436), fundatora pierwszego kościoła w nadanym mu przez ks. Witolda Ciechanowcu. Brat Jerzego, kasztelana lwowskiego, oraz Mikołaja, namiestnika miednickiego i protoplasty rodziny Ciechanowieckich h. Dąbrowa.

Dziedzic Ciechanowca. Fundator kościoła w Czerwonce.

Protoplasta potężnego na Litwie rodu Kiszków h. Dąbrowa (wymarłego w I poł XVII w.).

Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną miał syna Stanisława Kiszkę, hetmana wielkiego litewskiego, marszałka wielkiego litewskiego.

Drugą żoną była Katarzyna Niemirowiczówna, córka Jana, marszałka hospodarskiego, i Małgorzaty, z którą miał

  • Mikołaja – zmarłego w wieku młodzieńczym i bezpotomnie w 1508 r.
  • Petronelę (Pietruchnę), I voto za Bohdanem N., II voto za kniaziem Michałem Semenowiczem Glińskim
  • Barbarę za Wojciechem Stankowiczem, chorążym wilkomirskim
  • Jadwigę za Jerzym Raczko, sędzią bielskim.

Zmarł w 1486, wypełniając poselstwo na Krym.

Bibliografia edytuj

  • T. Jaszczołt, Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku [w:] Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, M.Kietliński et al. (red.), Białystok 2005
  • T. Jaszczołt, Ród Niemiry z Wsielubia – Niemirowiczowie i Szczytowie herbu Jastrzębiec do połowy XVI wieku, [w:] Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, S.Górzynski (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 208-209
  • A. Rachuba (red.), Dzieje rodziny Ciechanowieckich h. Dąbrowa, DiG, 2013
  • A. Rachuba, Panowie z Ciechanowca, Kronika Zamkowa 1-2/59-60, 2010, s. 31-36