Piotr Rudomina-Dusiacki (kasztelan)

Ten artykuł dotyczy kasztelana dorpackiego i smoleńskiego. Zobacz też: inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Piotr Rudomina-Dusiacki (zm. 1649) – kasztelan dorpacki (1639-1643) i smoleński (1643—1649), starosta uświacki (1623-1640).

Piotr Rudomina-Dusiacki
Herb
Trąby
Rodzina Rudominowie herbu Trąby
Data śmierci 1649
Ojciec Jan Rudomina-Dusiacki
Matka Szczęsna z Tołoczków
Żona

Maryna (zm. ok. 1653), córka woj. smoleńskiego Jana Abramowicza

Dzieci

Jan Mikołaj

ŻyciorysEdytuj

Przedstawiciel rodziny Rudominów herbu Trąby. Brat Jana, kasztelana nowogródzkiego, i Krzysztofa, wojewody mińskiego.

Absolwent kolegium jezuickiego w Nieświeżu i Akademii Wileńskiej, gdzie należał do Sodalicji Mariańskiej.

Uczestnik wojen ze Szwecją 1600-1629 pod rozkazami Jana Karola Chodkiewicza oraz z Rosją w l. 1609-1618 i 1632-1634.

W 1615 r. był tytułowany dworzaninem i strukczaszym królewskim. Aktywny działacz samorządu szlacheckiego w powiecie brasławskim. Kolejno podstoli (1620-1621), wojski (1621-1624) i chorąży brasławski (1624-1639). Przez szlachtę tegoż powiatu został wybrany deputatem do Trybunału Litewskiego w 1619 i 1626 r. oraz posłem na sejmy w 1631, 1632 i w 1635 r. (prawdopodobnie na sejm zwyczajny i na pewno na sejm nadzwyczajny). Nie brał udziału w sejmie elekcyjnym 1632 r. z racji pełnienia urzędu chorążego – szlachta brasławska na sejmiku relacyjnym po konwokacji obarczyła go obowiązkiem czuwania nad bezpieczeństwem w powiecie i nakazała pozostanie w domu[1]. Na sejmie nadzwyczajnym 1635 r. został deputatem z województwa wileńskiego do Trybunału Skarbowego Litewskiego.

Mianowany kasztelanem dorpackim w 1639 r., następnie smoleńskim w 1643 r. W l. 1623-1640 dzierżawił starostwo uświackie[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Henryk Lulewicz: Piotr Rudomina Dusiacki h. Trąby. i[[Polski Słownik Biograficzny|]]. [dostęp 2015-07-10].

BibliografiaEdytuj