Otwórz menu główne

Piotr Smolicki, Piotr Smolik, Piotr de Smolice, h. Kotwicz, (zm. w XV w.) - dowódca zamku w Sanoku (1436), kasztelan sanocki (po 1436, do 1438 lub 1442), zarządca (gubernator) ziemi lwowskiej ( Rusi) i sanockiej, w czasie nieobecności króla (1436), właściciel (od 1439 roku ), m.in. Zarszyna, Wzdowa, Strachociny i Długiego, bezdzietny.

W 1439 roku Piotr Smolicki kupił majątek w Zarszynie. W 1458 roku Piotr zapisał te posiadości synom swego brata; Mikołajowi i Stanisławowi Smolickiemu; 1/3 Zarszyna z Posadą i Długiem.

BibliografiaEdytuj

  • Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, s. 218
  • Tomasz Święcki, Julian Bartoszewicz, Tomasza Święckiego Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób ..., 1859, t. 2, s.233
  • Kasper Niesiecki,Jan Nepomucen Bobrowicz, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J., 1841, s.423