Piotr Stec

polski prawnik, radca prawny, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego porównawczego

Piotr Ludwik Stec (ur. w 1973 w Bielsku-Białej) – polski prawnik, radca prawny, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, od 2011 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego porównawczego[1].

Piotr Stec
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 1973
Bielsko-Biała
doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo własności intelektualnej, prawo cywilne
Alma Mater Uniwersytet Śląski
Doktorat 2001 – prawo
UŚl
Habilitacja 2009 – prawo
UŚl
dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Strona domowa

ŻyciorysEdytuj

Mieszkał w Gliwicach, gdzie w latach 1980–1988 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 28 im. prof. Witolda Budryka[2]. Następnie kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego, gdzie uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-fizycznym[3]. W 1992 zdał egzamin maturalny i rozpoczął stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukończył magisterium w 1997[4].

Na rok przed ukończeniem studiów został zatrudniony jako asystent na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W międzyczasie rozpoczął studia doktoranckie na macierzystej uczelni[4]. W 2001 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa o specjalności prawo cywilne na podstawie pracy pt. Sprzedaż aukcyjna, napisanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Kowalskiego[5] i objął stanowisko adiunkta na Politechnice Śląskiej[4].

W 1999 roku zdał egzamin sędziowski, a w 2006 roku został radcą prawnym[4]. W roku akademickim 2005/2006 został zatrudniony na drugim etacie w Akademii Polonijnej w Częstochowie, gdzie niedługo potem został kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego, a w 2009 profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonomii i Administracji, wchodzącym w skład Wydziału Interdyscyplinarnego[1].

W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym[6]. W tym samym roku podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie został kierownikiem Zakładu Porównawczego Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego[7]. W 2011 został wybrany na urząd dziekana tego wydziału po rezygnacji dr hab. Tadeusza Cieleckiego[8].

We wrześniu 2015 został członkiem zarządu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach[9].

21 kwietnia 2016 został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa i Administracji UO na kadencję 2016–2020[10].

Od 2017 roku jest członkiem Kolegium NIK[11].

PublikacjeEdytuj

Zainteresowania naukowe Piotra Steca koncentrują się wokół zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym porównawczym[1].
Do jego najważniejszych publikacji należą[12]:

 • Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005.
 • Partnerstwo publiczno – prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Częstochowa 2009, współredaktor.
 • Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2010, współredaktor.
 • Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne, Gliwice 2010, redaktor.
 • Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Bydgoszcz – Gliwice – Opole 2011, redaktor.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Dr hab. Piotr Ludwik Stec, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-11-13].
 2. Wykaz absolwentów SP nr 28 w Gliwicach, dostępny w archiwum szkoły.
 3. Wykaz absolwentów I LO w Gliwicach, dostępny w archiwum szkoły.
 4. a b c d Biografia na stronie domowej profesora [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 5. Sprzedaż aukcyjna w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-11-11].
 6. Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-11-11].
 7. Informacje o ZPPCiPC UO [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 8. Władze WPiA UO na lata 2012-2016 [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 9. Zarząd. ako.katowice. [dostęp 2019-02-23].
 10. Akt stwierdzający wybór dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. prawo.uni.opole.pl. [dostęp 2016-05-23].
 11. Nowi członkowie Kolegium NIK – marszałek Sejmu wręczył nominacje, sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-15] (pol.).
 12. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Linki zewnętrzneEdytuj


poprzednik:
Tadeusz Cielecki
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO
od 2011
następca:
nadal sprawuje urząd