Piotr Uziębło

Piotr Jerzy Uziębło (ur. 1974)[1] – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego.

Piotr Uziębło
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1974
doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo konstytucyjne
Doktorat 2005 – prawo konstytucyjne
Uniwersytet Gdański
Habilitacja 2013 – prawo konstytucyjne
Uniwersytet Gdański
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych
Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

ŻyciorysEdytuj

Jest synem Jerzego Uziębło. Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni[2]. W 1998 zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie napisanej pod kierunkiem Andrzeja Szmyta rozprawy pt. Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo konstytucyjne. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich uzyskał w 2013 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo konstytucyjne[3]. Laureat (ex equo z Agnieszką Bień-Kacałą) konkursu redakcji „Przeglądu Sejmowego” na najlepszą rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa konstytucyjnego za lata 2011–2013[4][5].

Został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2016 uchwałą wydziałowego kolegium elektorów został wybrany na stanowisko prodziekana ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego[6]. Jest również profesorem nadzwyczajnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (Instytut Ekonomiczny)[3].

PrzypisyEdytuj