Pirożel – środek zapalający na bazie napalmu. Powstaje w wyniku wprowadzenia do klasycznego napalmu utleniacza, np. azotanu potasu lub azotanu baru, oraz sproszkowanego magnezu i glinu. Pirożel pali się intensywnym jasnym płomieniem, którego temperatura jest o kilkaset stopni wyższa od temperatury, jaka występuje podczas palenia się napalmu.