Pirofosforan tiaminy

Pirofosforan tiaminyorganiczny związek chemiczny zawierający szkielet pirymidyny, tiazolu i resztę pirofosforanową. Jest to biologicznie czynna forma witaminy B1 (tiaminy). Związek ten pełni funkcję koenzymu kilku enzymów związanych z metabolizmem cukrowym. Niedobór lub brak tiaminy upośledza funkcje tych biologicznie czynnych białek. Uszkodzeniu ulega przede wszystkim tkanka nerwowa, gdzie dochodzi do zaburzeń w syntezie acetylocholiny, procesu pozostającego w ścisłym związku z tlenową karboksylacją kwasu pirogronowego i powstawaniem acetylokoenzymu A.

Pirofosforan tiaminy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C12H19N4O7P2S
Masa molowa 425,32 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 154-87-0
PubChem 1132

Pirofosforanowa pochodna tiaminy jest koenzymem:

We wszystkich tych reakcjach miejscem aktywnym koenzymu jest atom węgla 2 pierścienia tiazolowego, który po odłączeniu protonu tworzy układ karbanionu z wolną parą elektronową. W tym miejscu przyłącza się związek ulegający dekarboksylacji lub przeniesieniu.