Pismo mandżurskie

Pismo mandżurskie – system pisma oparty na dawnym piśmie mongolskim z dodatkiem znaków diakrytycznych, używany do zapisu (obecnie niemal wymarłego) języka mandżurskiego. Podobny alfabet jest obecnie używany przez lud Xibe, spokrewniony z Mandżurami. Zapisywany jest w pionowych kolumnach biegnących od lewej do prawej strony.

Czterojęzyczny napis, od lewej: mongolski, tybetański, chiński i mandżurski
Słowo „Mandżu” w piśmie mandżurskim

Linki zewnętrzneEdytuj