Pitirim, imię świeckie Piotr Piotrowicz Swiridow (ur. 9 grudnia?/21 grudnia 1887 w Pachotnym Ugole, zm. 10 sierpnia 1963) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Pitirim
Piotr Swiridow
Metropolita kruticki i kołomieński
Ilustracja
Kraj działania

ZSRR

Data i miejsce urodzenia

21 grudnia 1887
Pachotnyj Ugoł

Data śmierci

10 sierpnia 1963

Miejsce pochówku

Moskwa

Metropolita kruticki i kołomieński
Okres sprawowania

1960–1963

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia moskiewska

Śluby zakonne

1941

Diakonat

1911

Prezbiterat

1915

Chirotonia biskupia

25 grudnia 1941

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

25 grudnia 1941

Miejscowość

Kujbyszew

Konsekrator

Mikołaj (Jaruszewicz)

Współkonsekratorzy

Andrzej (Komarow), Sergiusz (Griszyn)

Życiorys edytuj

Urodził się w rodzinie chłopskiej. Ukończył kursy nauczycielskie w szkołach cerkiewnych i od 1907 pracował w różnych szkołach parafialnych w guberni saratowskiej. W 1911 przyjął święcenia diakońskie. Dwa lata później został przyjęty na czwarty tok seminarium duchownego w Saratowie i dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Służył w różnych parafiach w regionie saratowskim, następnie we wsi Tomyłowka (obwód kujbyszewski). W końcu lat 30. popierał ruch Żywej Cerkwi, ostatecznie jednak wycofał się z tego i złożył akt pokutny przed metropolitą moskiewskim i kołomieńskim Sergiuszem (Stragorodskim)[1].

W 1941 był protoprezbiterem, służył w Kujbyszewie[1]. W tym samym roku złożył wieczyste śluby zakonne, zaś 25 grudnia tego samego roku przyjął chirotonię na biskupa kujbyszewskiego. W 1942 przeniesiony do eparchii kałuskiej i borowskiej. Dwa lata później objął katedrę kurską i biełgorodzką. W 1945 został podniesiony do godności arcybiskupiej, zaś w 1947 – przeniesiony na katedrę mińską[1]. Wcześniej, według niektórych źródeł, był biskupem łuckim i wołyńskim[2].

Od 1959 do 1960 był metropolitą leningradzkim i ładoskim, zaś od 1960 do swojej śmierci w 1963 – krutickim i kołomieńskim. Zasiadał w Świętym Synodzie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego[1].

Przypisy edytuj