Placówka (powieść)

powieść Bolesława Prusa

Placówkapowieść Bolesława Prusa, która powstała w latach 18801886. Na jej specyfikę wpływ miały dwa kierunki: naturalizm i realizm. Głównymi wątkami dzieła są: kolonizacja niemiecka na ziemiach polskich, studium na temat życia chłopa w 2. połowie XIX wieku oraz jego walka o utrzymanie ziemi.

Placówka
ilustracja
Autor

Bolesław Prus

Typ utworu

powieść obyczajowa

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Zabór rosyjski

Język

polski

Data wydania

1886

Powstawanie utworu i pierwsze wydanie

edytuj

Pracę nad utworem Prus rozpoczął w 1880 r., pierwotnie tytułując go Nasza placówka, lecz szybko postanowił zaprzestać dalszego pisania na rzecz wnikliwych obserwacji życia wiejskiego, których dokonywał głównie w okolicach Nałęczowa. Do powieści pisarz powrócił dopiero w 1884 r.
Placówka ukazywała się w Wędrowcu od 19 marca 1885 do 20 maja 1886. Osobne wydanie książkowe ukazało się w 1886 r.

Bohaterowie

edytuj

Bohaterów Placówki można podzielić ze względu na warstwę społeczną, do której przynależeli:

  • ziemiaństwo (dziedzic Władysław, jego żona i szwagier)
  • duchowieństwo (proboszcz)
  • chłopi (Józef Ślimak, Jagna Ślimakowa, Stasiek Ślimak, Jędrek Ślimak, Grzyb, Maciek Owczarz i inni)
  • Żydzi (Josel, Jojna Niedoperz)
  • Niemcy

Kierunki, które wpłynęły na utwór

edytuj

Realizm

edytuj

Realizm w utworze realizuje się poprzez:

  • ukazanie pewnych problemów społecznych aktualnych w II połowie XIX wieku: kolonizacja niemiecka na ziemiach polskich, walka chłopa o utrzymanie tej ziemi, mierna kondycja egzystencji chłopa
  • reprezentatywność społeczną i typowość bohaterów
  • indywidualizację języka
  • ukryty, obiektywny, wszechwiedzący narrator

Naturalizm

edytuj

Naturalizm w utworze realizuje się poprzez:

Tendencyjność

edytuj

Tendencyjność dostrzec można w zwichnięciu konstrukcji powieści i w zakończeniu utworu, gdzie zdarzenia przybierają niewiarygodne tempo i prowadzą do szczęśliwego finału.

Linki zewnętrzne

edytuj