Plan instalacji elektrycznej

Plan instalacji elektrycznejschemat elektryczny o oznaczeniu kodowym 402 należący do grupy 4 tzw. planów elektrycznych jest podstawowym rysunkiem informującym, jak wykonać instalację. Wykonywany jest w ujęciu topograficznym, na uproszczonym planie poszczególnych kondygnacji budynku, zwykle w skali 1:100 lub 1:50. Nanosi się na nim trasy przewodów, rozmieszczenie tablic rozdzielczych, puszek rozgałęźnych, łączników i gniazd wtyczkowych. Podaje się wszelkie informacje niezbędne wykonawcy, np. liczbę, typ, przekrój i sposób ułożenia przewodów (w postaci umownych oznaczeń), sposób wykonania nietypowych szczegółów (w postaci dodatkowych szkiców).

BibliografiaEdytuj

  • Sapiński T., Michel K.: Rysunek Techniczny Elektryczny, WNT, Warszawa 1987.
  • Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, WSiP, Warszawa 1998, ISBN 83-02-06931-0.