Platforma (geologia)

fragment skorupy ziemskiej

Platforma – fragment skorupy ziemskiej zbudowany ze starokrystalicznego podłoża pokrytego (płyta), lub nie (tarcza), młodszymi, fanerozoicznymi osadami.

Schematyczny przekrój litosfery kontynentalnej, z wskazaniem obszaru platformy proterozoicznej pokrytej warstwą młodszych osadów

W wyniku podniesienia się skorupy ziemskiej następuje regresja morza. Jeżeli po ustąpieniu morza warstwy skał osadowych zachowały swoje pierwotne, poziome ułożenie tworzy się platforma, a skorupa ziemska ma budowę płytową. Znaczy to, że warstwy nadal leżą poziomo, a ku górze występują skały coraz młodsze.

Rodzaje platform edytuj

Wyróżniamy dwa rodzaje platform:

Bibliografia edytuj

  • C. Mazur, A. Klimczewska, K. Chariza i inni: Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat. Nowa Era, 2005. ISBN 83-7409-213-0.