Plazmafereza

Plazmafereza – metoda oczyszczania osocza krwi z dużych cząstek, takich jak kompleksy immunologiczne. Krew przechodzi przez filtr usuwający cząstki o masie do 2 MDa. W miejsce usuniętego przesączu do krwi dodaje się albuminy zawieszone w roztworze o składzie jonowym i ciśnieniu osmotycznym identycznym z prawidłowym osoczem.

Ze względu na wysokie koszty zabieg stosuje się jedynie w przypadkach zagrażających życiu.

Powikłania plazmaferezy dzielimy na:

  • infekcyjne
  • nieinfekcyjne
    • mechaniczne
    • metaboliczne
    • złożone

Zobacz teżEdytuj