Plazmodesma

Plazmodesma, plasmodesmapołączenie międzykomórkowe występujące w komórce roślinnej (oraz w komórkach grzybów i bakterii, w tym sinic). Plazmodesmy mają postać pasm cytozolu łączących siateczki śródplazmatyczne obu komórek roślinnych poprzez liczne szczeliny (jamki) w ścianie komórkowej. Ich średnica wynosi zazwyczaj 20-40 nm, rzadko do 80 nm. Kanaliki tworzone są przez zmodyfikowane fragmenty gładkiej siateczki śródplazmatycznej zwane desmotubulami. Plazmodesmy łączą ze sobą protoplasty komórek, które sąsiadują ze sobą. Dzięki nim komórki w łatwy sposób mogą wymieniać pomiędzy sobą różne substancje. Plazmodesmy są odpowiednikami połączeń szczelinowych w komórkach zwierzęcych[1][2].

Struktura plazmodesmów. CW = ściana komórkowa PM = plazmolemma ER = retikulum endoplazmatyczne Czerwone punkty = aktyna

Plazmodesmy często są miejscem, przez które do tkanek roślinnych wnikają strzępki grzybów pasożytniczych[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Marzena Popielarska-Konieczna: Słownik szkolny : biologia. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2003, s. 384. ISBN 83-7389-096-3.
  2. Encyklopedia biologiczna. Tom VIII, Kraków: Agencja Opres, 1999.
  3. red: Selim Kryczyński, Zbigniew Weber, Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii, Poznań: PWRiL, 2010, ISBN 978-83-09-01-063-0