Połączenie szeregowe

Połączenie szeregowe (obwód szeregowy) jest to rodzaj połączenia elementów elektrycznych, w którym koniec jednego elementu łączy się z początkiem następnego. Połączenie takie tworzy szereg (łańcuch) elementów, w którym prąd elektryczny musi przepływać kolejno przez wszystkie elementy (natężenie prądu ma więc taką samą wartość dla wszystkich elementów w połączeniu szeregowym).

Połączenie elementów elektrycznych w obwodzie: a) szeregowym, b) równoległym, c) szeregowo-równoległym
Ogniwa Daniella połączone szeregowo

Połączenie szeregowe rezystorówEdytuj

Dla szeregowego połączenia n rezystorów można wyliczyć rezystancję wypadkową (opór wypadkowy), R jako sumę rezystancji składowych:

 

Połączenie szeregowe cewekEdytuj

Podobnie, dla szeregowego połączenie cewek można wyznaczyć wypadkową indukcyjność:

 

jak również i wypadkową reaktancję indukcyjną:

 

gdzie reaktancja indukcyjna:

 

Połączenie szeregowe kondensatorówEdytuj

Dla połączenia szeregowego kondensatorów wypadkowa pojemność jest mniejsza niż najmniejsza ze składowych pojemności:

 

dla reaktancji pojemnościowej, ze względu na to, że:

 

mamy:

 

Wypadkowa impedancja układu szeregowegoEdytuj

W układach szeregowych zasilanych prądem przemiennym można wyznaczyć wypadkową impedancję układu składającego się z różnych elementów (np. jak na rysunku po prawej stronie):

 

gdzie: R, XL i XC – wypadkowa rezystancja, reaktancja indukcyjna i reaktancja pojemnościowa układu[1] (obliczone według wzorów podanych powyżej).


Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. W niektórych podręcznikach stosuje się inną konwencję, w której zarówno induktancja jak i kapacytancja mają dodatnie znaki, zaś reaktancja ich połączenia szeregowego jest różnicą tych wartości