Połączenie wielowypustowe

Połączenie wielowypustowe (wielokarbowe) – połączenie rozłączne ruchowe bez elementów pośredniczących. Używane do osadzania piast na wałach.

Połączenie wielowypustowe
Połączenie wielowypustowe

Połączenie wielowypustowe nie posiada wady połączenia wpustowego, polegającej na osłabiającym działaniu rowka wpustowego. Z tego powodu stosowane jest w bardziej odpowiedzialnych zastosowaniach. W połączeniu wielowypustowym na wałku nacięte są rowki, a piasta jest ukształtowana tak, by do nich pasowała. Połączenie wielowypustowe jest trudniejsze do wykonania niż wpustowe.

Obliczenia wytrzymałościowe połączenia wielowypustowego opierają się na kryterium dopuszczalnego nacisku powierzchniowego

gdzie:

– siła obwodowa działająca na połączenie,
– liczba wypustów,
– czynna wysokość pojedynczego wypustu,
– czynna długość połączenia wielowypustowego,
– dopuszczalny nacisk powierzchniowy.

Wielkości połączeń wielowypustowych są znormalizowane przez Polską Normę PN/M-85016 i PN/M-85010.

Zobacz teżEdytuj