Połać dachowa

Połać dachowa – określenie poszczególnych górnych powierzchni dachu. Linie ograniczające połacie to:

  • okap – najniższa, najczęściej pozioma krawędź połaci;
  • kalenica główna (grzbiet) – górna krawędź dachu na przecięciu połaci dachowych;
  • kalenica narożna (naroże) – skośna krawędź wypukła na przecięciu dwóch połaci;
  • kosz – krawędź wklęsła na przecięciu dwóch połaci (linia koszowa), ułatwia odpływ wody z opadów atmosferycznych najczęściej do rynny dachowej;
  • krawędź szczytowa – odgraniczenie połaci od pionowego szczytu budynku (ściany szczytowej).
Fragment połaci dachowej
Części dachu