Połaniec

miasto w województwie świętokrzyskim

Połaniecmiasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Połaniec.

Połaniec
miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Polska

Województwo

 świętokrzyskie

Powiat

staszowski

Gmina

Połaniec

Data założenia

1191

Prawa miejskie

1264–1870, 1980

Burmistrz

Jacek Nowak

Powierzchnia

17,41[1] km²

Populacja (2022)
• liczba ludności
• gęstość


7606[1]
437[1] os./km²

Strefa numeracyjna

+48 15

Kod pocztowy

28-230

Tablice rejestracyjne

TSZ

Położenie na mapie gminy Połaniec
Mapa konturowa gminy Połaniec, w centrum znajduje się punkt z opisem „Połaniec”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „Połaniec”
Położenie na mapie województwa świętokrzyskiego
Mapa konturowa województwa świętokrzyskiego, na dole po prawej znajduje się punkt z opisem „Połaniec”
Położenie na mapie powiatu staszowskiego
Mapa konturowa powiatu staszowskiego, blisko centrum po prawej na dole znajduje się punkt z opisem „Połaniec”
Ziemia50°25′57″N 21°16′50″E/50,432500 21,280556
TERC (TERYT)

2612054

SIMC

0980783

Urząd miejski
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
Strona internetowa

Miasto królewskie w powiecie sandomierskim województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI wieku[2]. Miasto w starostwie sandomierskim w 1629 roku[3]. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa tarnobrzeskiego. W Zawadzie k. Połańca znajduje się jedna z największych w Polsce elektrowni cieplnych, Enea Połaniec S.A o mocy 1800 MW. Otwarty w 2013 Zielony Blok o mocy 205 MW stał się największym na świecie blokiem energetycznym opalanym w 100% biomasą[4]. Na terenie miasta i gminy Połaniec znajduje się również podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, która w 2017 roku obejmowała obszar 39,423 ha[5]. Przez Połaniec przebiegają również dwie istotne drogi – Droga wojewódzka nr 764 z mostem na Wiśle (łącząca Połaniec ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park w Mielcu) oraz Droga krajowa nr 79.

Położenie edytuj

 
Most w Połańcu łączący gminę Połaniec z powiatem mieleckim. Otwarty w 2014 roku.

Miasto i gmina Połaniec leży w Świętokrzyskim. Należała do ziemi sandomierskiej[6], we wschodniej części Niecki Połanieckiej będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Od wschodu granicę gminy stanowi rzeka Wisła, zaś od północy i zachodu kompleks Lasów Golejowskich. Tutejszy krajobraz ukształtował lodowiec. Pofałdowany teren rozcinają doliny Wisły, Czarnej, Wschodniej i Kanału Strumienia. Niecka Połaniecka opada 30-metrowym stopniem w kierunku wschodnim. W okolicy Połańca i Winnicy Wisła tworzy malowniczy przełom.

Przez miasto przebiega zielony szlak turystyczny z Chańczy do Pielaszowa.

Historia edytuj

Pradzieje edytuj

Pierwsze znane ślady osadnictwa na terenach Połańca pochodzą z paleolitu. Kryterium, którym kierowała się ludność próbująca zasiedlić ziemie nadwiślańskie to przede wszystkim zasobność w zwierzynę i ryby, dogodne ukształtowanie terenu, sprzyjający klimat oraz łatwy dostęp do wody. Jednak pierwsi osadnicy prowadzący koczowniczy tryb życia, pozostawali na danym terenie aż do wyczerpania się naturalnych zasobów. Znaleziska archeologów, pochodzące z obecnych terenów Enea Połaniec S.A, na których odnaleziono ślady kultury łużyckiej mogą świadczyć o zakładaniu stałych osad przez ludność okresu mezolitu na ziemiach połanieckich.

Osadnicy posiadający już umiejętność hodowli bydła i uprawy ziemi pojawili się na terenach Połańca około 4000–3500 lat p.n.e. Odkryte w 1968 roku przez grupę archeologów monety z III w. p.n.e. (147 denarów z okresu republiki i pryncypatu)[7] są istotnym dowodem na kontakty handlowe z Imperium rzymskim.

Dzieje Połańca edytuj

Połaniec zaczyna tętnić życiem około wieku XI, kiedy to zostaje wzniesiony gród przy ujściu rzeki Czarnej do Wisły. Niedaleko nowo powstałego grodu została ulokowana osada o charakterze służebnym, której powstanie datuje się na XI–XII wiek. Wraz z pierwszym miastem powstaje kościółek św. Katarzyny na Winnej Górze.

Rok 1241 to najazd Tatarów na połanieckie ziemie. Gród został doszczętnie złupiony i spalony. Niedaleko wsi Tursko doszło do zażartej bitwy oddziałów rycerstwa polskiego z Tatarami. Według Jana Długosza Polacy zmusili najeźdźców do ucieczki. Lustracja przeprowadzona najprawdopodobniej 1340 r. wskazuje, że Połaniec liczył około 400 mieszkańców.

W 1350 roku miasto na mocy dokumentu wydanego przez Kazimierza Wielkiego zostało przeniesione z Winnej Góry na obecne miejsce. Ze względu na szlak handlowy wiodący z Krakowa do Sandomierza oraz dosyć ważną drogę wodną, spławną Wisłą, Połaniec uzyskał dość wcześnie (przed 1264 r.) prawa miejskie.

W 1442 roku miała miejsce dziwna sytuacja z ówczesnym królem, Władysławem Warneńczykiem, który gromadząc pieniądze na wyprawę przeciwko Turkom, zapożyczył się u właściciela majątku w Rytwianach, Dersława Jastrzębca, na kwotę ponad 4000 złotych. Niestety król zmarł nie spłacając zaciągniętego długu, zostawiając tym samym swojego następcę z nie lada problemem. Jednak spadkobierca po Deresławie zrzekł się niespłaconej sumy na sejmie w Piotrkowie. W ramach rekompensaty król Kazimierz Jagiellończyk podarował Annie, wdowie po Janie Rytwiańskim, Połaniec. Przez ponad 50 lat Połaniec znajdował się w rękach właścicieli latyfundiów rytwiańskich. Był to trudny okres w dziejach miasta, gdyż właściciele nastawiali się jedynie na zysk, nie dbając o rozwój estetyczny miasta i rozwój gospodarki. Miasto, na które nałożono nadmiar obowiązków nie mogło rozwijać się tak dynamicznie jak pod „skrzydłami” króla.

Na początku XVI wieku Połaniec ponownie został doszczętnie zniszczony i spalony podczas kolejnego najazdu Tatarów. W zaistniałej sytuacji król Zygmunt Stary postanowił umorzyć podatki dla pogorzelców i zmniejszyć ich wymiar dla mniej poszkodowanych mieszczan. Po zbójeckim napadzie ten sam król ustanowił targi w każdy poniedziałek i trzy jarmarki w roku (na Zielone Świątki, św. Małgorzatę oraz św. Katarzynę). W 1526 roku ogromny pożar objął Połaniec pochłaniając dużą część zabudowy, będąc przyczyną kolejnego uwolnienia mieszczan od podatków.

 
połaniecki rynek nocą

W połowie XVI wieku miastu został ufundowany ratusz, a mecenat nad tym przedsięwzięciem sprawował hetman Jan Amor Tarnowski. Dwanaście lat po tej inwestycji Połaniec został pochłonięty przez kolejny pożar. Również po tym pożarze, podobnie jak poprzednicy, król Zygmunt August zawiesił pobieranie podatków od pogorzelców.

Na początku XVII wieku w mieście powstał szpital dla ubogich, a przy nim kościółek św. Ducha, otwarty decyzją ówczesnego biskupa. W 1632 roku ustanowiono kolejny coroczny jarmark na św. Kazimierza. Przywilej ten został nadany Połańcowi przez Zygmunta III Wazę.

W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Odciął on Połaniec od rynku zbytu, jakim była Galicja, zajęta teraz przez Austriaków. Wysokie cła na transportowane do Galicji towary bardzo spowolniły rozwój gospodarczy miasta. 5 maja 1794 roku Naczelnik Najwyższej Siły Zbrojnej, Tadeusz Kościuszko, zjawił się pod Połańcem zakładając obóz w widłach Wisły i Czarnej. W tym to właśnie miejscu oczekiwał na połączenie swych sił z gen. Janem Grochowskim, by razem z nim uderzyć na armie gen. Denisowa. Początkowo wszystko wskazywało na klęskę oddziałów polskich, lecz zdolności dowódcze Kościuszki sprawiły, że jego armia nie poszła w rozsypkę, ale zachowała ducha bojowego i rozpoczęła odwrót do Warszawy. Bardzo ważnym dokumentem, który został wydany przez Naczelnika był uniwersał połaniecki. Dokument ten został wydany 7 maja 1794 roku. Na mocy Uniwersału chłopi stali się pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej, zostali uwolnieni od poddaństwa, otrzymali wolność osobistą, a tym z nich, którzy wstąpili do armii została całkowicie zniesiona pańszczyzna. Wydarzenie to upamiętnia kopiec Kościuszki w Połańcu.

 
Kopiec Kościuszki

W 1795 roku, po III rozbiorze Polski, Połaniec trafił do zaboru austriackiego, a od 1815 r. do rosyjskiego. Był to ciężki okres w dziejach historii Połańca. Nasilenie się procesów rusyfikacji na ziemiach nadwiślańskich, po upadku powstania listopadowego, było głównie spowodowane chęcią wytępienia polskości, a także scalenia Królestwa z resztą Imperium Rosyjskiego.

 
Neoromański kościół par. pw. św. Marcina, (XVI/XVII, XIX w.)

1 czerwca 1869 roku na mocy ukazu carskiego Połaniec utracił prawa miejskie. Okoliczna ludność w czynie tym widziała zemstę za udział w powstaniu styczniowym, lecz według władz carskich powody były zupełnie inne. Pierwszym było to, że Połaniec był miastem tylko z tytułu, a zdecydowaną większość mieszkańców stanowili tu rolnicy. Drugim powodem była liczba ludności. Według ustaleń rządu carskiego miasto musiało mieć, co najmniej 3 tysiące mieszkańców, a Połaniec liczył niespełna 2 tysiące. Wskutek polityki rosyjskiej rozwój miasta został poważnie zahamowany.

W 1917 roku w Połańcu w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki usypany został Kopiec Kościuszki w Połańcu.

Okres międzywojenny i II wojna światowa edytuj

W 1934 roku tereny Połańca zostały nawiedzone przez powódź. Z brzegów wystąpiła zarówno Wisła jak i Czarna, zalewając Połaniec i okoliczne wsie. Poszkodowanym rolnikom umorzono podatki, a gmina dostała dofinansowanie z funduszu zapomogowego. W tym samym roku w mieście zatrzymano włóczęgę posiadającego ściśle tajne dokumenty z Centrum Wyszkolenia Wojsk Łączności. Szpiegiem zajęła się ekspozytura wojskowego kontrwywiadu z Kielc[8].

Po wybuchu II wojny światowej rozpoczął się dramat Żydów mieszkających na terenach Polski. Połaniec w tym okresie był uważany za „oazę spokoju”, gdyż położony był z dala od ruchliwych szlaków drogowych, pozbawiony komunikacji kolejowej, nie posiadał także stałych placówek gestapo. Ale także tutaj Holocaust pochłonął kilka tysięcy ofiar. Podczas okupacji hitlerowskiej, 1 czerwca 1942 roku Niemcy utworzyli getto dla żydowskich mieszkańców. Przebywało w nim około 2200 Żydów. W 18 października 1942 zostali wywiezieni do getta w Staszowie, a stamtąd do obozu zagłady Treblinka II i tam zamordowani[9].W Połańcu podczas okupacji niemieckiej prowadzono tajne nauczanie na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum. Po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej na Połaniec spadły nowe represje. Do łagrów wywieziono 42 mieszkańców.

Okres powojenny edytuj

 
Elektrownia Połaniec

Żmudna praca przy odbudowie i usuwaniu zniszczeń po tym, co działo się w Połańcu w okresie II wojny światowej.

 • W latach 50. Połaniec został zelektryfikowany, a OSP otrzymała wóz bojowy.
 • W latach 60. wybudowano szkołę podstawową, uruchomiono komunikację PKS oraz odbyło się uroczyste otwarcie trasy nadwiślańskiej.
 • W latach 70. rozpoczęto budowę Elektrowni Połaniec oraz uruchomiono ZSZ (Zasadniczą Szkołę Zawodową), która miała kształcić głównie elektryków i elektroników.
 • W 1980 roku Połaniec odzyskał prawa miejskie. Trzy lata później zakończono budowę elektrowni i nadano jej imię Tadeusza Kościuszki.
 • W 1997 roku Połaniec nawiedziła powódź tysiąclecia, która wyrządziła ogromne szkody.

Kultura i wypoczynek edytuj

 • Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu (wraz z salą kinową obsługującą obraz 4K 3D i dźwięk przestrzenny)
 • Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu
 • Muszla koncertowa przy ul. Królowej Jadwigi

Edukacja edytuj

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, ul. Żapniowska
 • Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”, ul. Ruszczańska 23

Demografia edytuj

 • Piramida wieku mieszkańców Połańca w 2014 roku[10].


 

Sport edytuj

 
Stadion MKS Czarni Połaniec
 • Czarni Połaniec – klub piłkarski założony w 1948, występujący w III lidze, gr. IV.
 • Delfin Połaniec – klub pływacki.
 • Żaczek Połaniec – szkolny klub sportowy.

Religia edytuj

 
Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Ulice edytuj

Poniżej w tabeli 1 ulice będące integralną częścią miasta Połaniec, z aktualnie przypasanym im numerem zgodnym z TERYT z katalogu ULIC[12].

Tabela 1. Ulice wchodzące w skład miasta na podstawie TERYT[12]
Symbol
ulicy
Nazwa ulicy Symbol
ulicy
Nazwa ulicy Symbol
ulicy
Nazwa ulicy Symbol
ulicy
Nazwa ulicy
00157 ul. Akacjowa 08728 ul. Jana Kochanowskiego 12740 ul. Adama Mickiewicza 23240 ul. Tylna
00868 ul. Batalionów Chłopskich 09003 ul. Hugona Kołłątaja 12784 ul. Mielecka 23373 pl. Uniwersału Połanieckiego
03283 ul. Stefana Czarnieckiego 09186 ul. Marii Konopnickiej 14834 ul. Ogrodowa 23884 ul. Wesoła
03632 ul. Daszyn 09501 ul. Kosynierów 15211 ul. Elizy Orzeszkowej 24012 ul. Widokowa
04574 ul. Działkowców 09546 ul. Kościelna 15233 ul. Osiecka 24398 ul. Wiślana
04805 ul. Energetyków 09582 ul. Tadeusza Kościuszki 15733 ul. Partyzantów 24459 ul. Wincentego Witosa
05627 ul. Bartosza Głowackiego 09796 ul. Krakowska 16853 ul. Podskale 41744 ul. Wójta Bartłomieja
10003 ul. Królowej Jadwigi 09799 ul. Krakowska Duża 18652 ul. Władysława Stanisława Reymonta 25107 ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
07123 ul. Jana Pawła II 09800 ul. Krakowska Mała 19123 ul. Ruszczańska 25133 ul. Wyzwolenia
41742 ul. Michała Jańczuka 10301 ul. Bolesława Kubika 19834 ul. Henryka Sienkiewicza 25416 ul. gen. Józefa Zajączka
07565 ul. Jędrusiów 10562 ul. Kwiatowa 20254 ul. Słoneczna 26069 ul. Józefa Zielińskiego
08265 ul. Kazimierza Wielkiego 10898 ul. Leśna 20598 ul. Sosnowa 26259 ul. Zrębińska
08435 ul. Jana Kilińskiego 11139 ul. Lipowa 20641 ul. Spacerowa 26398 ul. Żapniowska
08499 ul. gen. Franciszka Kleeberga 11205 ul. 11 Listopada 20683 ul. Sportowa 26469 ul. Stefana Żeromskiego
08574 ul. Klonowa 11879 ul. gen. Antoniego Józefa Madalińskiego 21073 ul. Staszowska

Dawne części miasta – obiekty fizjograficzne edytuj

W latach 70. XX wieku przyporządkowano i opracowano spis lokalnych części integralnych dla Połańca zawarty w tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz urzędowych nazw miejscowych i obiektów fizjograficznych[13]
Nazwa wsi – miasta Nazwy części wsi
– miasta
Nazwy obiektów fizjograficznych
– charakter obiektu
I. Gromada POŁANIEC
 1. Połaniec
 1. Barszczówka
 2. Daszyn
 3. Folwark
 4. Makarówka
 5. Miasto
 6. Mąki
 7. Podskale
 8. Rychterówka
 9. Zamoście
 10. Zatyłki
 11. Żapniów
 1. Barszczówka – pole
 2. Batalie – nieużytki, młody las
 3. Cechowe – pole
 4. Ciołkowe Błonie – pastwisko, krzaki
 5. Cyganówka – pole
 6. Czarna – pole
 7. Dębniak – pole
 8. Doły – pole, krzaki
 9. Dyjówka – pole
 10. Górajki – pole
 11. Grysówka – pole
 12. Kąty – pole
 13. Kępa – łąka, krzaki
 14. Kępy – pole
 15. Kobyliniec – nieużytki, las młody
 16. Koło Łachy – pole
 17. Koskowizna – krzaki, pastwisko
 18. Koziarówka – pole
 19. Ług – nieużytki, pole
 20. Makarówka – pole
 21. Maliniec – pole, łąka
 22. Mąki – pole
 23. Nadmaliniec – pole
 24. Nakło – pole
 25. Ostrówek – krzaki
 26. Pastwisko – pole
 27. Plebanka – pole
 28. Pod Kapliczką – pole
 29. Pod Łęgiem – pole
 30. Pod Matką Boską – pole
 31. Pod Rudnikami – pole
 32. Pod Szubienicą – pole
 33. Podskale – pole
 34. Pogorzele – pole
 35. Promyki – pole
 36. Rożki – pole, las
 37. Różańcówka – pole
 38. Rybickie – pole
 39. Rychterówka – pole
 40. Serwitus – pole
 41. Strzegomka – droga
 42. Ściegna – pole
 43. Śmierdziączka – rzeczka, nieużytki
 44. U Strzegomki – pole
 45. U Śmierdziączki – pole, nieużytki
 46. Wielkie Pole – pole
 47. Wysypka – łąka, zarośla
 48. Za Cmentarzem – pole
 49. Za Glinikiem – pole
 50. Za Gruszkami – pole
 51. Za Schodnią – pole
 52. Zasadzie – pole, krzaki
 53. Zatyłki – pole, łąka
 54. Zimna Woda – pole, krzaki
 55. Zrębińskie – pole
 56. Żapniów – pole

Transport edytuj

Miasto leży przy drodze krajowej nr 79 oraz wojewódzkiej nr 764.

W okolicach Połańca zbudowana została trasa KielceStaszów – Połaniec – MielecKolbuszowaRzeszów, w ramach której powstał, otwarty 12 listopada 2014 r., most na Wiśle.

W mieście znajduje się stacja kolejowa Połaniec.

Na terenach inwestycyjnych w roku 2015 założono śmigłowcowe lądowisko należące do Miasta i Gminy Połaniec.

Współpraca międzynarodowa edytuj

Miasta i gminy partnerskie[14]:

Burmistrzowie Połańca edytuj

 • Mieczysław Pawlak (1990-1991)
 • Zbigniew Jerzy Nowak (1991-1996)
 • Edward Bobiński (1996-1998)
 • Zbigniew Jerzy Nowak (1998-2002)
 • Janusz Gil (2002-2006)
 • Jacek Tarnowski (2006-2021)
 • Jacek Nowak (2021-nadal)

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b c Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku, Główny Urząd Statystyczny, 7 grudnia 2022 [dostęp 2022-12-08].
 2. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku. ; Cz. 2, Komentarz, indeksy, Warszawa 1993, s. 82.
 3. Zbigniew Anusik, Własność ziemska w powiecie sandomierskim w roku 1629, w : Przegląd Nauk Historycznych 2012, r. IX, nr 2, s. 32.
 4. Dariusz Ciepiela: W Połańcu ruszył największy na świecie Zielony Blok. wnp.pl, 5 czerwca 2013. [dostęp 2014-12-08].
 5. 24sa9, O nas, SSE "Starachowice" [dostęp 2023-12-22] (pol.).
 6. Mapa małopolskiej ziemi sandomierskiej. [dostęp 2007-03-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-03-05)].
 7. Maria Jaczynowska: Historia starożytnego Rzymu. PWN, Warszawa 1986, ISBN 83-01-00268-9
 8. Praca zbiorowa: Kalendarz świętokrzyski 2005. Z dnia na dzień przez stulecia. Kielce 2004.
 9. Geoffrey P. Megargee (red.), Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 275.
 10. Połaniec w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2016-01-11] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 11. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2017-01-14].
 12. a b ULIC – Katalog ulic (stan na: 2010-10-14) /w:/ Lista plików predefiniowanych. 19 października 2010 r.
 13. Por. Leon Kaczmarek (red. nauk. zeszytu), Witold Taszycki (red. nauk. wyd.): Urzędowe Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 33. Powiat staszowski województwo kieleckie. Komisja ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych (do użytku służbowego). Z: 33. Warszawa: Urząd Rady Ministrów. Biuro do Spraw Prezydiów Rad Nadzorczych, 1970, s. 35-36, 77-96.
 14. Miasta partnerskie. polaniec.pl. [dostęp 2012-03-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-23)].

Bibliografia edytuj

 • Kaczmarek Leon (red. nauk. zeszytu), Taszycki Witold (red. nauk. wyd.): Urzędowe Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 33. Powiat staszowski województwo kieleckie. Komisja ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych (do użytku służbowego). Z: 33. Warszawa: Urząd Rady Ministrów. Biuro do Spraw Prezydiów Rad Nadzorczych, 1970.
 • Kalendarz świętokrzyski 2005. Z dnia na dzień przez stulecia.Kielce 2004.

Linki zewnętrzne edytuj