Południowo-zachodnia grań Ciężkiego Szczytu

Południowo-zachodnia grań Ciężkiego Szczytu (słow. Hlavná os JZ hrebeňa Ťažkého štítu) – boczna grań w słowackich Tatrach Wysokich odchodząca w południowo-zachodnim kierunku od Ciężkiego Szczytu, znajdującego się w grani głównej Tatr Wysokich. Po wschodniej stronie grani znajduje się Dolina Żabia Mięguszowiecka i jej górne piętro – Kotlinka pod Wagą, po zachodniej Dolina Złomisk i jej odnoga – Dolinka Smocza. Doliny te są odnogami Doliny Mięguszowieckiej rozdzielonymi przez południowo-zachodnią grań Ciężkiego Szczytu[1]. W grani tej kolejno od Ciężkiego Szczytu znajdują się[2][3]:

Górna część grani, widok z Osterwy
Fragment grani. Widok ze Smoczej Dolinki
Grań widziana z Doliny Mięguszowieckiej

Końcowa, najniższa część grani od Wyżniej Popradzkiej Przełączki aż po jej podnóże przy Popradzkim Stawie nosi nazwę Popradzkiej Grani. Cała południowo-zachodnia grań Ciężkiego Szczytu jest niedostępna turystycznie, nie prowadzi tędy żaden znakowany szlak. Jest natomiast dostępna dla taterników.

PrzypisyEdytuj

  1. Tatry Wysokie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-26-8.
  2. Tatry Wysokie. Czterojęzyczny słownik nazw geograficznych. [dostęp 2009-09-28].
  3. Witold Henryk Paryski: Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki. Część IX. Waga – Szarpane Turnie. Warszawa: Sklep Podróżnika, 1992, s. 108-137.