Poślizg (droga)

Poślizg - zjawisko przejścia od toczenia lub kroczenia, w których powierzchnie stykających się ciał nie przesuwają się względem siebie, do ślizgu, w którym stykające powierzchnie przesuwają się.

Poślizg występuje wtedy, kiedy siła, którą musiałoby przenieść tarcie opony o nawierzchnię, jest większa niż siła tarcia. Może wystąpić między innymi:

  • na zakręcie, jeśli siła odśrodkowa jest większa od siły tarcia statycznego między oponą a nawierzchnią,
  • w wyniku zbyt mocnego hamowania,
  • w wyniku zbyt mocnego przyspieszania.

Szczególnym rodzajem poślizgu jest poślizg na jezdni pokrytej warstwą wody zwany akwaplanacją.

Efektem poślizgu może być utrata panowania nad pojazdem.