Pożywka Endo

Pożywka Endo – podłoże różnicujące dla bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Składnikiem różnicującym jest laktoza. Jeżeli dana bakteria fermentuje laktozę to kolonie na pożywce są czerwono-różowe, jeżeli nie fermentują laktozy, są bezbarwne.

SkładEdytuj

OdczytEdytuj

  • w podłożu fuksyna zostaje zredukowana siarczynem sodowym i przechodzi w bezbarwną leukozasadę
  • przy rozkładzie laktozy przez bakterie tworzy się aldehyd octowy
  • aldehyd octowy z leukozasadą daje czerwone zabarwienie
  • bakterie coli rosną w postaci okrągłych, gładkich, czerwonych kolonii z metalicznym połyskiem.