Pochylnia (architektura)

Pochylnia – przejście bez stopni służące do pokonania różnicy poziomów, gdy spadek podłużny przekracza 6%[1].

Pochylnia na parking nadziemny w centrum handlowym Atrium Koszalin

PrzypisyEdytuj

  1. § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)