Pociejowie

Polski ród szlachecki

Pociejowie – ród szlachecki herbu własnego (Waga) w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, związany szczególnie z ziemią brzeską, a potem województwem brzeskolitewskim, aspirujący do rangi magnaterii (szczególnie w XVII/XVIII w.). Wywodzący się od Tyszki Chodkiewicza Koroniewskiego. Nazwisko to pochodzi od imienia Hipacy[1], które nosił Patej Tyszkiewicz, dziadek Adama (Hipacego) Pocieja.

Herb Pociej i jego odmiany
Herb Pociej (odmiana)
Herb Pociej
Herb Pociej II
Herb Pociej w XVIII w. wg Herby Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego Boleslawa Starzyńskiego (1875-1900)
Herb Waga

Przedstawiciele

edytuj

Najbardziej znani przedstawiciele w okresie I Rzeczypospolitej:

Uproszczone drzewo genealogiczne

edytuj
Tyszka Chodkiewicz KoroniewskiXV w., właściciel wsi Koreniewo koło Kamieńca Litewskiego
 ~ NN
 └─>Patej Tyszkiewicz
  ~ NN
  └─>Lew Patejewicz Tyszkowicz, dworzanin królewski 1538 r., pisarz królewski 1546 r. 
   ~ Hanna Łoza
    ├─>Adam Hipacy Pociej 
    │ ~ Anna Hołownia Ostrożecka
    │  ├─>Jan Pociej	
    │  ├─>Piotr Pociej, pisarz ziemski brzeski litewski 1643 r.	
    │  │  ~ Zofia Kazanowska 
    │  │  ├─>Jan Pociej (†1666), unicki biskup włodzimiersko-brzeski		
    │  │  ├─>Paweł Pociej	
    │  │  ├─>Adam Pociej	
    │  │  ├─>Sebastian Pociej	
    │  │  ├─>Stanisław Pociej	
    │  │  ├─>Leonard Gabriel Pociej
    │  │  │ ~ Regina Ogińska
    │  │  │ ├─>Ludwik Konstanty Pociej
    │  │  │ │ ~ Aniela Zahorowska
    │  │  │ │ ~ Emerencjanna Warszycka
    │  │  │ │ └─>Ludwika Marianna
    │  │  │ └─>Kazimierz Aleksander Pociej
    │  │  │  ~ Anna Teresa Lettaw
    │  │  │  ~ Franciszka Chalecka	
    │  │  │   ├─>Antoni Pociej (†1749), strażnik wielki litewski 	 
    │  │  │   │ ~ Rozalia Zahorowska
    │  │  │   │ └─>Ludwika Honorata Pociej, ż. Stanisława Lubomirskiego	
    │  │  │   ├─>Aleksander Pociej
    │  │  │   │ ~ Teresa Woyna Jasienicka
    │  │  │   │ ├─>Anna Pociej (1720–1788), ż. Józefa Skumina Tyszkiewicza
    │  │  │   │ ├─>Ludwik Pociej	
    │  │  │   │ │  ~ Wiktoria Potocka, c. Stanisława Potockiego
    │  │  │   │ ├─>Leonard Pociej (1720-14 VII 1744), oboźny wielki litewski 17521771 r., strażnik wielki litewski 1771-1774
    │  │  │   │ │  ~ Maria Aleksandra Radziwiłł, c. Albrychta Radziwiłła
    │  │  │   │ │   └─> Aleksander Michał Pociej, oboźny wielki litewski 1793 r.   
    │  │  │   │ │    ~ Anna Korzeniowska	
    │  │  │   │ │     ├─>Teodor Pociej	
    │  │  │   │ │     └─>Idalia Pociej, ż. Adama Lwa Sołtana	
    │  │  │   │ └─>Karolina Pociej, ż. Stanisława Radziwiłła	
    │  │  │   ├─>Michał Pociej (†1787), starosta rohaczewski, starosta żyżmorski	 	
    │  │  │   ├─>Barbara Pociej (XVIII w.), ż. Józefa Brzostowskiego	
    │  │  │   └─>Teresa Pociej, ż. Ignacego Humieckiego
    │  │  ├─>Samuel Pociej, skarbnik brzeski litewski	 	
    │  │  ├─>Kazimierz Pociej	
    │  │  ├─>Piotr Pociej	
    │  │  ├─>Teodor Pociej	
    │  │  ├─>Wacław Pociej	
    │  │  ├─>Lew Pociej	
    │  │  └─>Krystyna Pociej (XVII w.), ż. Kazimierza Władysława Korsaka
    │  ├─>Krzysztof Pociej	
    │  ├─>Aleksandra Pociej	
    │  ├─>NN Pociejówna	
    │  └─>Katarzyna Pociej	(ok. 1600-po 1645, ż. Rafała Leszczyńskiego
    ├─>Fiodor Pociej Korzeniowski
    │  ~ Anna Irzykowicz
    │  └─> Krystyna Pociej (†16 XII 1643), ż. Fryderyka Sapiehy 
    └─>Lew Pociej

Herb Pociejów

edytuj
 
Herb Pociejów na ścianie kościoła św. Teresy w Wilnie

Ród Pociejów używał herbu własnego uznawanego za odmianę herbu Waga bądź nazywanego herbem Pociej. Herb Pociej sam w sobie miał kilka odmian używanych przez poszczególnych przedstawicieli rodu[2][3].

Zobacz też

edytuj
 
Pałac Pociejów w Wilnie

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. S. Rospond, Mówią nazwy, Warszawa 1976
 2. Por: Wyobrażenie herbu Ludwika Konstantego Pocieja na szóstaku Augusta II wybitym w 1706 w mennicy w Grodnie.
 3. Hubert Wajs: Unia lubelska 1 lipca 1569. Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych, 2017, s. 21. ISBN 978-83-948374-6-4. [dostęp 2022-08-04]. Cytat: Pieczęć Adama Pocieja, pisarza ziemskiego brzeskiego, posła województwa brzeskiego, ø 13/15 mm; w tarczy herb Waga, a pod nim trzy wręby korczakowe, w klejnocie trzy pióra strusie; po obu stronach klejnotu litery: A P.