Poczmistrzowie generalni Wielkiej Brytanii

Lista osób pełniących funkcję Postmaster-General

XVII wiekEdytuj

W latach 1681–1823 bywało dwóch poczmistrzów, by torysi i wigowie mogli podzielić się patronatem.

XVIII wiekEdytuj

XIX wiekEdytuj

XX wiekEdytuj

W 1969 r. urząd zlikwidowano, a jego kompetencje przejął minister poczty i telekomunikacji.