Poczmistrzowie generalni Wielkiej Brytanii

Lista osób pełniących funkcję Postmaster-General

XVII wiek edytuj

W latach 1681–1823 bywało dwóch poczmistrzów, by torysi i wigowie mogli podzielić się patronatem.

XVIII wiek edytuj

XIX wiek edytuj

XX wiek edytuj

W 1969 r. urząd zlikwidowano, a jego kompetencje przejął minister poczty i telekomunikacji.