Podłoże Philipsa

Podłoże Philipsapodłoże hodowlane stosowane do diagnostyki i identyfikacji pałeczki ropy błękitnej, bakterii która wytwarza m.in. enzym dwuhydolazę argininy.

Podłoże składa się z peptonu, chlorku sodu, fosforanu potasu, czerwieni fenolowej, wody destylowanej, L-argininy. pH przygotowanego podłoża powinno wynosić 7,2; przed użyciem należy je wyjałowić w wysokiej temperaturze (120 °C).

Zazwyczaj inkubuje się dwie hodowle, jedną w warunkach tlenowych a drugą w beztlenowych. Warunki beztlenowe zapewnia się szczelnym zalaniem probówki parafiną. Czas inkubacji to 48 godzin przy temperaturze 37 °C.

Jeżeli szczep wytwarza dwuhydrolazę argininy, następuje zmiana zabarwienia na czerwone w obu hodowlach.

BibliografiaEdytuj

  • Diagnostyka mikrobiologiczna. Włodzimierz Kędzia i Halina Koniar. Wydawnictwo PZWL. Warszawa 1980, wydanie drugie zmienione i uzupełnione. ​ISBN 83-200-0204-4​. Strona 138