Podaż pracy

Podaż pracy – liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy.

Czynniki wpływające na podaż pracyEdytuj

Czynniki demograficzneEdytuj

 1. Przyrost naturalny
 2. Struktura ludności według wieku
 3. Saldo migracji
 4. Struktura zamieszkania "miasto-wieś"
 5. Struktura ludności według płci
 6. System szkolenia i kształcenia
 7. Mobilność ludności
 8. Indywidualne motywacje i decyzje

Czynniki ekonomiczneEdytuj

 1. Wysokość płacy realnej
 2. Wysokość podatków od dochodów
 3. System opieki społecznej państwa
 4. Wysokość płacy nominalnej