Podatek węglowodorowy

Podatek węglowodorowy – rodzaj podatku bezpośredniego w Polsce[1], w którym podstawą opodatkowania jest zysk z działalności wydobywczej węglowodorów, czyli ropy naftowej, gazu ziemnego oraz ich naturalnych pochodnych[2]. Podatek został wprowadzony ustawą z 25 lipca 2014 roku o specjalnym podatku węglowodorowym[2]. 25 lipca 2019 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw[3], na podstawie którego 11 września 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw[4]. Ustawa weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, czyli 1 listopada 2019 roku[4].

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym
Data wydania 25 lipca 2014
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2014 r. poz. 1215
Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2269
Data wejścia w życie 1 stycznia 2016
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo podatkowe
Status uchylony
Utrata mocy obowiązującej z dniem 1 listopada 2019
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

PrzypisyEdytuj

  1. Podatek węglowodorowy, Leksykon budżetowy.
  2. a b Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1215).
  3. Druk nr 3718, sejm.gov.pl [dostęp 2019-08-16].
  4. a b Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978)