Podlaski Oddział Straży Granicznej

Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza – jeden z dziewięciu oddziałów Straży Granicznej.

Podlaski
Oddział Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
Logo
Symbol Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
Państwo

 Polska

Data utworzenia

16 maja 1991

Siedziba

Białystok

Obecny Komendant Oddziału

płk SG
Sławomir Klekotka[1]

Zastępcy komendanta

płk SG
Andrzej Stasiulewicz[1]
płk SG
Marek Sochański[1]

Adres
ul. Bema 100
15-370 Białystok
Położenie na mapie Białegostoku
Mapa konturowa Białegostoku, w centrum znajduje się punkt z opisem „Podlaski Oddział SG”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Podlaski Oddział SG”
Położenie na mapie województwa podlaskiego
Mapa konturowa województwa podlaskiego, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Podlaski Oddział SG”
Ziemia53°07′15,3″N 23°08′13,3″E/53,120917 23,137028
Strona internetowa
Koszary Podlaskiego Oddziału SG (styczeń 2012)

Swoją siedzibę ma w Białymstoku, a ochrania odcinek granicy państwowej o długości 246,93 km z Republiką Białoruską. Oddział na północy graniczy z Warmińsko-Mazurskim OSG, a na południu z Nadbużańskim OSG, ochraniając odcinek granicy z Republiką Litewską i Republiką Białorusi. Ponadto w zasięgu działania POSG znajduje się odcinek o długości 104,28 km granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (granica polsko-litewska).

Formowanie i zmiany organizacyjne

edytuj

Tworzenie Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku rozpoczęto w lutym 1991. W dniu 14 lutego 1991 Komendant Główny SG płk prof. dr hab. Marek Lisiecki wydał Zarządzenie Nr 6/91 na mocy którego powstał Oddział Straży Granicznej w Białymstoku, któremu do ochrony został powierzony odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr 1988, stanowiącego rozgraniczenie z odcinkiem służbowej odpowiedzialności Oddziału SG w Kętrzynie, wyłącznie do znaku granicznego nr 1346, stanowiącego rozgraniczenie z Oddziałem SG w Chełmie[2].

Rozkazem Specjalnym Nr Pf-30 z 18 lutego 1991 Komendant Główny Straży Granicznej nadał 15 lutego 1991 roku białostockiemu oddziałowi nazwę „Podlaski Oddział Straży Granicznej” z miejscem stacjonowania w Białymstoku[3].

Zarządzeniem Komendanta Głównego SG Nr 6/91, w kwietniu 1991 do Warmińsko–Mazurskiego Oddziału SG Kętrzynie przekazano strażnice w miejscowościach Węgorzewo, Banie Mazurskie i Gołdap[4].

Zarządzeniem nr 019 Komendanta Głównego SG z 30 kwietnia 1991 w sprawie zorganizowania Oddziału SG w Chełmie oraz przeorganizowania Oddziałów SG w Białymstoku i Przemyślu w maju 1991 została podjęta decyzja o skróceniu na południu odcinka oddziału do linii rzeki Bug. W następstwie tej decyzji do Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie przekazano graniczne jednostki organizacyjne w Janowie Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach[5].

7 maja 1991 Komendant Główny Straży Granicznej płk prof. dr hab. Marek Lisiecki wydał zarządzenie nr 012 na mocy którego 16 maja 1991 rozwiązano Podlasko-Mazurską Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza w Białymstoku. Jednocześnie na mocy tego zarządzenia został utworzony Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku według etatu nr 44/015 o stanie osobowym 952 funkcjonariuszy i 70 pracowników urzędów państwowych[6][7].

Decyzją nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 20 stycznia 1992 nadano Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku imię „ Gen. dyw. Henryka Minkiewicza” oraz sztandar[8]. Uroczyste wręczenie sztandaru miało miejsce 23 maja 1992[9].

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 2 listopada 2010 określono i wprowadzono symbol Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej[10].

Zasięg terytorialny

edytuj

W początkowym okresie istnienia Podlaski Oddział SG ochraniał odcinek granicy państwowej o długości 351,2 km. Swym zasięgiem obejmował województwa: białostockie i suwalskie. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i powstaniu nowych państw oddział ochraniał odcinek granicy państwowej o długości 246,93 km z Republiką Białorusi oraz odcinek o długości 104,28 km z Republiką Litwy[11].

Aktualnie Podlaski Oddział Straży Granicznej obejmuje terytorialnym zasięgiem Województwo podlaskie[12][13].

W terytorialnym zasięgu działania oddziału, terenowymi organami Straży Granicznej byli komendant oddziału, komendanci strażnic i granicznych placówek kontrolnych[14], a po reorganizacji w 2004 jest komendant oddziału i komendanci placówek[15].

Ochraniany przez POSG odcinek granicy państwowej przebiega głównie lądem, przecinając duże kompleksy leśne Puszczy Augustowskiej, Knyszyńskiej i Białowieskiej. Ponadto strefa działania obejmuje obszar czterech parków narodowych: Białowieskiego, Biebrzańskiego, Narwiańskiego, Wigierskiego oraz parków krajobrazowych.

Struktura organizacyjna

edytuj

Kadra kierownicza i struktura organizacyjna Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 16 maja 1991:

Kadrę kierowniczą i strukturę organizacyjną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podano za: Reorganizacja formacji granicznej na przykładzie oddziału w Białymstoku. W: Jan Nikołajuk: Biuletyn 3/2014. s. 84-85,95.

Graniczne jednostki organizacyjne[16]:

22 marca 2002 zaczął funkcjonować po stronie polskiej w Granicznej Placówce Kontrolnej w Budzisku Punkt Kontaktowy Straży Granicznej, celem usprawnienia wymiany informacji z Republiką Litewską[17].

Od 2003 funkcjonowanie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej regulowało Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 24 września 2003 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 42, z 2005 r. z późniejszymi zmianami[18].

24 sierpnia 2005 w miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej[19].

Od 22 kwietnia 2014 funkcjonowanie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej reguluje Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 22 kwietnia 2014 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. 2014.44).

Komendą Oddziału kieruje Komendant Oddziału przy pomocy zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.

W skład komendy oddziału wchodzą komórki organizacyjne, o których mowa poniżej oraz Zespół Stanowisk Samodzielnych.

Zespół Stanowisk Samodzielnych, w skład którego wchodzą radca prawny i kapelan, jest bezpośrednio nadzorowany przez Komendanta Oddziału.

Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału są:

 • Wydział Graniczny:
  • Punkt Kontaktowy w Budzisku
 • Wydział Operacyjno-Śledczy
 • Wydział do Spraw Cudzoziemców
 • Wydział Koordynacji Działań
 • Wydział Łączności i Informatyki
 • Wydział Kadr i Szkolenia
 • Pion Głównego Księgowego
 • Wydział Techniki i Zaopatrzenia
 • Wydział Zabezpieczenia Działań
 • Wydział Ochrony Informacji
 • Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
 • Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej
 • Służba Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
 • Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku.

W strukturze organizacyjnej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonuje 16 placówek straży granicznej, z czego:

 • 13 na zewnętrznej granicy UE (w tym 6 o charakterze przejść granicznych),
 • 3 na wewnętrznej granicy UE.

Placówki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej[20][21]:

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. a b c https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/komenda/kierownictwo/11525,Kierownictwo.html
 2. Nikołajuk 2014 ↓, s. 79-80.
 3. Nikołajuk 2014 ↓, s. 82–83.
 4. Nikołajuk 2011 ↓, s. 127.
 5. Nikołajuk 2014 ↓, s. 83-84.
 6. Goryński 2012 ↓, s. 199.
 7. Nikołajuk 2014 ↓, s. 84.
 8. Dz.U. z 2024 r. poz. 694
 9. Nikołajuk 2014 ↓, s. 91-93.
 10. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 2.11.2010 sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 53). [dostęp 2015-01-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-15)].
 11. Nikołajuk 2014 ↓, s. 85.
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 2001 w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1733).
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 marca 2011 w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2011 nr 69 poz. 370).
 14. Ustawa z 12 października 1990 o Straży Granicznej Art. 5.1. Tekst ogłoszony (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 września 2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej Art. 5.1.(Dz. Urz. 2014 poz. 1402).
 16. Łach 2013 ↓, s. 289.
 17. Dz.U. z 2002 r. nr 22, poz. 213
 18. Zarządzenie nr 85 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 16 listopada 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej (Dz. Urz. 2009.14 poz 87).
 19. Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757
 20. Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 22 kwietnia 2014 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG 2014.44 Ogłoszony: 2014-04-22). [dostęp 2015-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-02-17)].
 21. Zarządzenie nr 94 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 30 października 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG 2014.116 Ogłoszony: 2014-10-30). [dostęp 2015-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-02-17)].

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj