Podmiot (językoznawstwo)

Zobacz też: inne znaczenia wyrazu „podmiot”.

Podmiotczęść zdania, która w zdaniu w stronie czynnej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem, obiekt podlegający procesowi wyrażonemu orzeczeniem lub znajdujący się w stanie wyrażonym orzeczeniem[1].

Przykłady:

 • Kot pije mlekokot jest podmiotem i oznacza wykonawcę czynności;
 • Kot rośniekot jest podmiotem i oznacza obiekt podlegający procesowi wzrostu;
 • Kot leżykot jest podmiotem i oznacza obiekt znajdujący się w stanie spoczynku.

W zdaniach w stronie biernej podmiot oznacza obiekt, wobec którego czynność jest wykonywana.

Przykład:

 • Mleko zostało wypite przez kotamleko jest podmiotem, kot oznacza wykonawcę czynności.

W większości języków podmiot w typowym zdaniu występuje przed dopełnieniem. W takich językach jak angielski, niemiecki, czy chiński szyk wyrazów wskazuje, co jest podmiotem (w wymienionych językach podmiot stoi przed orzeczeniem):

 • The cat drinks milkthe cat to podmiot.
 • Die Katze trinkt Milchdie Katze to podmiot.

Język polskiEdytuj

W języku polskim może być wyrażany przez frazę rzeczownikową w mianowniku, może też być pomijany. W starszych opracowaniach podaje się przykłady zdań typu: „Ale” jest spójnikiem, mające dowodzić, jakoby podmiotem zdania mogła być praktycznie każda część mowy. Stwierdzenie to jest jednak błędne, ponieważ mamy tu do czynienia z użyciem metajęzykowym: wyraz „ale” nie występuje w powyższym zdaniu jako sam spójnik, tylko jako nazwa spójnika „ale” i jako taki jest rzeczownikiem.

Podmiot gramatycznyEdytuj

Podmiot gramatyczny jest wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w mianowniku. Jest najczęstszym podmiotem w zdaniu[1].

Przykład:

 • Janek uzbierał mnóstwo jagód – podmiotem gramatycznym jest „Janek”.
 • Trzewik jest w szafie – podmiotem gramatycznym jest „trzewik”.
 • Burak jest w ziemi – podmiotem gramatycznym jest „burak”.
 • Płaszcz jest na wieszaku – podmiotem gramatycznym jest „płaszcz”.

Podmiot domyślnyEdytuj

Podmiot domyślny wynika z kontekstu i wskazywany jest przez końcówkę fleksyjną orzeczenia. W zdaniu: (ona) Zrobiła bańkę mydlaną, dlatego szczerze się (ona) zaśmiała – w końcówce czasownika zaznacza się wyraźnie trzecia osoba i ta osoba jest wykładnikiem podmiotu domyślnego. W przypadku zdań; (ty) Zrobiłeś nieśmiały krok do przodu. (ja) Popatrzyłam i (ja) skinęłam głową – druga i pierwsza osoba świadczą już o podmiocie konotowanym[2]. Można jedynie domyślać się na podstawie orzeczenia (czasownika), o którą osobę chodzi. np. Pojechał do sklepu – podmiotem domyślnym jest „on”.

Podmiot logiczny (w dopełniaczu lub rzadziej w celowniku)Edytuj

Podmiot logiczny (w dopełniaczu), czyli podmiot wyrażony rzeczownikiem (lub inną częścią mowy) w dopełniaczu, występuje przy orzeczeniu wyrażającym[1]:

 • informację o braku, nadmiarze, przybywaniu lub ubywaniu, np.
  • Zabrakło nam mleka.
  • Tej wiosny przybyło wiele kwiatów w ogrodzie. (podmiot pogrubiony)
 • istnienie podmiotu ograniczonego do domniemanej części, np.
  • Tu jest jedzenia na dwa lata. (podmiot pogrubiony)
 • zaprzeczone istnienie, np.
  • Nie ma kota.
  • Nie było brata. (podmiot pogrubiony)

Podmiot szeregowyEdytuj

Podmiot szeregowy to podmiot składający się z kilku członków (wyrazów) równorzędnie połączonych, przede wszystkim spójnikami: i, ni, lecz, oraz, lub, a.

Przykład: Wrona, wróbel i szpak siedzą na drucie. (podmiot pogrubiony)

Podmiot z podmiotem towarzyszącymEdytuj

Podmiot towarzyszący to podmiot, który jest wyrażony wyrazem w mianowniku oraz wyrażeniem przyimkowym, najczęściej z „z” i z narzędnikiem:

Przykład: Ojciec z córką wyszli na spacer (podmiot pogrubiony).

Oba człony podmiotu towarzyszącego są funkcjonalnie współrzędne i mogą zostać zastąpione szeregiem łącznym: ojciec i córka. Charakterystyczne jest tu także to, że orzeczenie jest uzgodnione z obydwoma członami podmiotu i występuje w liczbie mnogiej. Niemniej forma wyrażenia przyimkowego wskazuje, że mówiący uważa drugi składnik podmiotu za mniej ważny, drugorzędny, „towarzyszący”. Fakt ten może zostać podkreślony orzeczeniem w liczbie pojedynczej.

Przykład: Matka z dziećmi wysprzątała cały dom. (podmiot pogrubiony)

Dawniej jedynie ta ostatnia forma była poprawna. Użycie liczby mnogiej zostało przeniesione do polszczyzny z języka rosyjskiego.

Podmiot zbiorowyEdytuj

Występuje rzeczownik w liczbie pojedynczej, ale zawiera w sobie zbiór osób, rzeczy, np. Cała klasa pojechała na wycieczkę. (podmiot pogrubiony)

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Bąk 1977 ↓, s. 409.
 2. Bąk 1977 ↓, s. 409–410.

BibliografiaEdytuj