Podmiot literacki - kluczowa osoba występująca w dziele literackim, nadrzędna wobec reszty przedstawianych w nim treści, określająca i scalająca utwór.

W epice podmiotem literackim jest narrator, w liryce jest nim podmiot liryczny.