Podmokłe Łąki i Zapadliska w Zagórzu (Sosnowiec)

obszar przyrodniczy w Sosnowcu

Podmokłe Łąki i Zapadliska w Zagórzu – cenny ekologicznie obszar znajdujący się w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze, na granicy z Lasem Zagórskim. Obszar cenny ze względu na różnorodność siedlisk, jak również ze względu na dynamikę zmian biocenotycznych[1]. Rozległy teren zdominowane są przez zbiorowiska łąk wodnych. Wiele mniejszych z nich sezonowo wysycha lub przekształca się w obszary bagienne. Otaczają one stare zabudowania z agrocenozami z dzikich drzew owocowych, w których można spotkać stare odmiany drzew owocowych[2]. Miejsca nieco wyniesione zajmują murawy ciepłolubne z zawciągiem pospolitym[2]. W środkowej części tego obszaru znajduje się staw zasilany wodami małego cieku, a w jego otoczeniu znajduje się młode tereny leśne z brzozą cukrową, brzozą brodawkowatą, olszą czarną, topolą czarną, świerkiem pospolitym i dębem szypułkowym[2]. Planuje się objęcie tego obszaru ochroną w formie użytku ekologicznego[3].

Przypisy edytuj

  1. Andrzeja Czyloka, Józefa Niewdany, Andrzeja Tyca, Kraina Białej Przemszy. Przyroda i Człowiek., 2006.
  2. a b c Robert Krzysztofik, Jerzy Runge, Iwona Kantor-Pietraga, Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields, 23 kwietnia 2011 [dostęp 2020-09-06] [zarchiwizowane z adresu 2014-08-25] (ang.).
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko lokalnego programu rewitalizacji miasta Sosnowiec na lata 2010 – 2020, 2010.