Podskarbi wielki litewski

urzędnik senatorski I Rzeczypospolitej

Podskarbi wielki litewskiurząd centralny I Rzeczypospolitej.

Pieczęć podskarbiego wielkiego litewskiego Jerzego Detloffa Flemminga z 1757 roku

Wyłonił się ze starego urzędu podskarbiego ziemskiego litewskiego.

Był odpowiednikiem podskarbiego wielkiego koronnego dla Litwy, miał taki sam zakres obowiązków. Urząd ten powołał król Zygmunt II August i wprowadził go w 1569 roku do senatu.

Lista podskarbich wielkich litewskich edytuj