Podstacja elektryczna

strona ujednoznaczniająca

Podstacja elektryczna, rozumiana może być jako:

  • podstacja trakcyjna – stacja energetyczna służąca do zasilania sieci trakcyjnej
  • stacja transformatorowa – stacja energetyczna, gdzie następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć
  • stacja elektroenergetyczna – zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdziału albo tylko do rozdziału energii elektrycznej