Podstawy fizyki

podręcznik fizyki

Podstawy fizyki – oparty na rachunku różniczkowym i całkowym podręcznik fizyki dla studentów. Pierwotnymi głównymi autorami byli amerykańscy fizycy Robert Resnick i David Halliday, którzy w 1960 opublikowali dwutomowy skrypt Physics for students of science and engineering (od wydania z 1966 pt. Physics, a od 1970 w wersji skróconej, w jednym tomie jako Fundamentals of physics, od czwartego wydania z 1993 jako współautor Jearl Walker)[1]. Publikacja została przetłumaczona na ponad 47 języków[potrzebny przypis].

Podstawy fizyki
Fundamentals of Physics
Autor

David Halliday
Robert Resnick
Jearl Walker

Tematyka

fizyka

Typ utworu

podręcznik szkolny

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Stany Zjednoczone

Język

angielski

Data wydania

1960

Wydawca

John Wiley & Sons

Pierwsze wydanie polskie
Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest obecnie szeroko stosowany jako uzupełnienie kursów realizowanych na uczelniach wyższych, również w Polsce. Jest bardzo dobrze znany wśród studentów nauk przyrodniczych i inżynieryjnych – jako podręcznik przygotowujący do realizacji dalszych kursów. W 2002 roku Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne uhonorowało publikację tytułem najwybitniejszego akademickiego podręcznika fizyki XX wieku.

Autorami pierwszej edycji są David Halliday i Robert Resnick. Nowsze wydania zostały wzbogacone przez Jearla Walkera o dodatkowe, pomocnicze pytania na końcu każdego rozdziału.

Publikacje omawiają większość podstawowych zagadnień fizyki.

Struktura podręczników edytuj

Każda część składa się rozdziałów dotyczących różnych zagadnień fizyki od fizyki klasycznej (kinematyka, dynamika, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm) po zagadnienia fizyki współczesnej, takie jak szczególna teoria względności, fizyka atomowa czy energetyka jądrowa.

Każdy rozdział poprzedza zagadka lub ciekawostka dotycząca określonych zagadnień, która ma zachęcić czytelnika do dalszej lektury. W najnowszej wersji zrezygnowano z tego rodzaju wprowadzenia na rzecz krótkiego streszczenia poprzedzającego treści każdego z rozdziałów.

Najważniejsze definicje różnych zjawisk lub zasad fizyki ujęte są w ramki. Większość zagadnień poprzedzona jest opisem doświadczenia prowadzącego do dalszych wniosków. W podręczniku znajduje się wiele ilustracji mających za zadanie ułatwić zrozumienie zjawisk fizycznych.

Istotnym elementem podręcznika są liczne, krótkie sprawdziany weryfikujące zrozumienie treści oraz przykłady zadań obliczeniowych wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami. Na końcu każdego rozdziału znajduje się zbiór zadań. Część rozwiązań można znaleźć na końcu każdego tomu, a część na stronie internetowej podręcznika (www.wiley.com/college/hrw) lub w postaci interaktywnej, wykorzystującej oprogramowanie Interactive Learning Ware na tej samej stronie internetowej.

Zawartość poszczególnych tomów (wydanie polskie)[2]:

Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4 Tom 5
Pomiary Równowaga i sprężystość Ładunek elektryczny Fale elektromagnetyczne Fotony i fale materii
Ruch prostoliniowy Grawitacja Pole elektryczne Obrazy Fizyka atomowa
Wektory Płyny Prawo Gaussa Interferencja Przewodnictwo elektryczne ciał stałych
Ruch w dwóch i trzech wymiarach Drgania Potencjał elektryczny Dyfrakcja Fizyka jądrowa
Siła i ruch Fale Pojemność elektryczna Teoria względności Energia jądrowa
Energia kinetyczna i praca Temperatura, ciepło i pierwsza zasada termodynamiki Prąd elektryczny i opór elektryczny Kwarki, leptony i Wielki Wybuch
Energia potencjalna i zachowanie energii Kinetyczna teoria gazów Obwody elektryczne
Układy cząstek Entropia i druga zasada termodynamiki Pole magnetyczne
Zderzenia Pole magnetyczne wywołane przepływem prądu
Obroty Zjawisko indukcji i indukcyjność
Toczenie się ciał, moment siły i moment pędu Magnetyzm materii, równania Maxwella
Drgania elektromagnetyczne i prąd zmienny

Przypisy edytuj

  1. Fundamentals of physics, catalogue.loc.gov; Fundamentals of physics, catalogue.loc.gov.
  2. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Podstawy fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013