Podstawy fizyki

podręcznik fizyki

Podstawy fizyki – oparty na rachunku różniczkowym podręcznik fizyki. Autorami są amerykańscy fizycy: David Halliday, Robert Resnick i Jearl Walker. Publikacja została przetłumaczona na ponad 47 języków[potrzebny przypis].

Podstawy fizyki
Fundamentals of Physics
Autor David Halliday
Robert Resnick
Jearl Walker
Tematyka fizyka
Typ utworu podręcznik szkolny
Wydanie oryginalne
Miejsce wydania Stany Zjednoczone
Język angielski
Data wydania 1960
Wydawca John Wiley & Sons
Pierwsze wydanie polskie
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN

Najnowsze wydanie obejmuje pięć tomów i jest wynikiem pracy nad pierwszym, trzytomowym wydaniem Fizyki, opublikowanym w 1960 roku. Podręcznik jest obecnie szeroko stosowany jako uzupełnienie kursów realizowanych na uczelniach wyższych, również w Polsce. Jest bardzo dobrze znany wśród studentów nauk przyrodniczych i inżynieryjnych – jako podręcznik przygotowujący do realizacji dalszych kursów. W 2002 roku Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne uhonorowało publikację tytułem najwybitniejszego akademickiego podręcznika fizyki XX wieku.

Autorami pierwszej edycji są David Halliday i Robert Resnick. Nowsze wydania zostały wzbogacone przez Jearla Walkera o dodatkowe, pomocnicze pytania na końcu każdego rozdziału.

Publikacje omawiają większość podstawowych zagadnień fizyki.

Struktura podręcznikówEdytuj

Każdy tom składa się rozdziałów dotyczących różnych zagadnień fizyki od fizyki klasycznej (kinematyka, dynamika, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm) po zagadnienia fizyki współczesnej, takie jak szczególna teoria względności, fizyka atomowa czy energetyka jądrowa.

Każdy rozdział poprzedza zagadka lub ciekawostka dotycząca określonych zagadnień, która ma zachęcić czytelnika do dalszej lektury. W najnowszej wersji zrezygnowano z tego rodzaju wprowadzenia na rzecz krótkiego streszczenia poprzedzającego treści każdego z rozdziałów.

Najważniejsze definicje różnych zjawisk lub zasad fizyki ujęte są w ramki. Większość zagadnień poprzedzona jest opisem doświadczenia prowadzącego do dalszych wniosków. W podręczniku znajduje się wiele ilustracji mających za zadanie ułatwić zrozumienie zjawisk fizycznych.

Istotnym elementem podręcznika są liczne, krótkie sprawdziany weryfikujące zrozumienie treści oraz przykłady zadań obliczeniowych wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami. Na końcu każdego rozdziału znajduje się zbiór zadań. Część rozwiązań można znaleźć na końcu każdego tomu, a część na stronie internetowej podręcznika (www.wiley.com/college/hrw) lub w postaci interaktywnej, wykorzystującej oprogramowanie Interactive Learning Ware na tej samej stronie internetowej.

Zawartość poszczególnych tomów[1]:

Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4 Tom 5
Pomiary Równowaga i sprężystość Ładunek elektryczny Fale elektromagnetyczne Fotony i fale materii
Ruch prostoliniowy Grawitacja Pole elektryczne Obrazy Fizyka atomowa
Wektory Płyny Prawo Gaussa Interferencja Przewodnictwo elektryczne ciał stałych
Ruch w dwóch i trzech wymiarach Drgania Potencjał elektryczny Dyfrakcja Fizyka jądrowa
Siła i ruch Fale Pojemność elektryczna Teoria względności Energia jądrowa
Energia kinetyczna i praca Temperatura, ciepło i pierwsza zasada termodynamiki Prąd elektryczny i opór elektryczny Kwarki, leptony i Wielki Wybuch
Energia potencjalna i zachowanie energii Kinetyczna teoria gazów Obwody elektryczne
Układy cząstek Entropia i druga zasada termodynamiki Pole magnetyczne
Zderzenia Pole magnetyczne wywołane przepływem prądu
Obroty Zjawisko indukcji i indukcyjność
Toczenie się ciał, moment siły i moment pędu Magnetyzm materii, równania Maxwella
Drgania elektromagnetyczne i prąd zmienny

PrzypisyEdytuj

  1. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Podstawy fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013