Podstawy marksizmu-leninizmu

Podstawy marksizmu-leninizmu (ros. Основы марксизма-ленинизма) – radziecki podręcznik akademicki do marksizmu-leninizmu, stworzony przez grupę autorów na czele z Otto Kuusinenem i wydany w ZSRR w 1959 roku. Na język polski książka została przetłumaczona przez zespół autorów w składzie Reginy Hekker i in. Jest to podręcznik bardzo obszerny – w polskim wydaniu książka ma prawie 1000 stron[1]. Podręcznik wykłada marksizm-leninizm w następującej kolejności:

  1. filozofia marksistowsko-leninowska, łącznie z materialistycznym pojmowaniem dziejów,
  2. marksistowska ekonomia polityczna,
  3. teoria i taktyka międzynarodowego ruchu komunistycznego,
  4. teoria socjalizmu i komunizmu.
Podstawy marksizmu-leninizmu
Основы марксизма-ленинизма
Autor

Otto Kuusinen (red.), Gieorgij Arbatow, Aleksiej Bielakow, Fiodor Burłacki, Aleksiej Bielakow, Jurij Melwil, Abram Milejkowski, Sołomon Wygodzki i in.

Tematyka

filozofia polityczna

Typ utworu

podręcznik

Data powstania

1959

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Moskwa

Język

rosyjski

Data wydania

1959

Pierwsze wydanie polskie
Data wydania polskiego

1960

Wydawca

Książka i Wiedza

Przekład

Regina Hekker i in.

Autorzy podkreślają, że ich książka zwraca szczególną uwagę na problemy budownictwa nowego społeczeństwa, zwłaszcza na ten wkład, który do opracowywania tych problemów wniósł Włodzimierz Lenin[2].

Pierwsze wydanie niniejszej książki zostało dobrze przyjęte zarówno przez radziecką, jak i międzynarodową prasę komunistyczną. Liczni propagatorzy marksizmu uznali, że książka ta jest pożytecznym, popularnym a zarazem kompetentnym naukowym wykładem podstaw marksizmu-leninizmu — jednolitej, harmonijnej teorii. Książka została przetłumaczona na wiele języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, chiński, japoński i inne)[3].

W podręczniku nie używa się terminu "naukowy komunizm", ponieważ ta dyscyplina powstała w Związku Radzieckim dopiero po wydaniu książki.

Bibliografia edytuj

Przypisy edytuj

  1. Bielakow i in. 1964 ↓.
  2. Основы марксизма-ленинизма. Под ред. О. Куусинена. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1960, s. 3. (ros.).
  3. Przedmowa do drugiego wydania. W: Aleksiej Bielakow, Fiodor Burłacki, Jurij Melwil, Abram Milejkowski, Sołomon Wygodzki, i in.: Podstawy marksizmu-leninizmu : podręcznik (Tyt. oryg.: Osnovy marksizma-leninizma). Pod redakcją Otto Kuusinena, tłumacz Regina Hekker i in.. Wyd. IV na podstawie II wydania rosyjskiego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1964, s. 5. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj