Podział administracyjny Australii Zachodniej

lista w projekcie Wikimedia

Stan Australia Zachodnia dzieli się na 142 jednostki samorządu terytorialnego. Występują trzy rodzaje samorządów:

  • miasta (cities), obejmujące zwykle większe ośrodki miejskie
  • gminy (towns; w dosłownym tłumaczeniu "miasteczka" lub - biorąc pod uwagę przejęty z Anglii język prawniczy - "miasta bez praw miejskich" ), obejmujące mniejsze ośrodki miejskie (często po kilka w jednej gminie) oraz dzielnice większych aglomeracji
  • hrabstwa (shires), występujące najczęściej na terenach wiejskich i słabiej zaludnionych
Australia Zachodnia
Godło Australii Zachodniej
Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka stanu
Australia Zachodnia

Wikiprojekt Polityka

Podział administracyjny Australii Zachodniej

Niezależnie od nazwy, władze wszystkich tych jednostek sytuują się na jednym szczeblu administracji i posiadają identyczne kompetencje, wynikające z ustawy parlamentu Australii Zachodniej o samorządzie lokalnym (Local Government Act) z 1995 roku oraz innych ustaw. Zgodnie z australijskim ustawodawstwem federalnym, władze stanowe mogą dowolnie delegować swoje zadania i prerogatywy samorządom, a więc to od ich decyzji zależy, czym dokładnie i w jakim zakresie samorządy się zajmują.

Wiele samorządów Australii Zachodniej charakteryzuje się skrajnie małą gęstością zaludnienia, wynikającą z faktu, że większość ich powierzchni stanowią pustynie i inne nieużytki. Najmniejszym spośród nich jest hrabstwo Murchison, liczące 110 obywateli (ale aż 41 173 km2 powierzchni).

Każda z jednostek samorządu posiada wybieralną radę, zaś na czele jej aparatu wykonawczego stoi burmistrz (mayor) w przypadku miast i gmin lub tzw. prezydent hrabstwa (shire president), wybierany przez radnych z ich grona.

Stolica stanu, Perth, formalnie nie jest miastem, lecz aglomeracją składającą się z wielu niezależnych jednostek samorządu. Istnieje wprawdzie miasto Perth (City Of Perth), ale zamieszkuje je mniej niż 1% wszystkich mieszkańców metropolii. Decyzje dotyczące spraw ogólnomiejskich podejmowane są zwykle na szczeblu stanowym.

Australia Zachodnia została też podzielona na 9 regionów, jednak trudno nazwać je szczeblami samorządu lub nawet podziału administracyjnego. Mają one znaczenie bardziej statystyczne - na podstawie tego podziału powstało 9 agencji, które w imieniu rządu stanowego prowadzą działania wspierające rozwój poszczególnych części stanu.

Miasta, gminy i hrabstwaEdytuj

Jednostki samorządu uszeregowano w kolejności alfabetycznej ich nazw własnych.

AEdytuj

BEdytuj

CEdytuj

DEdytuj

EEdytuj

FEdytuj

GEdytuj

HEdytuj

IEdytuj

JEdytuj

KEdytuj

LEdytuj

MEdytuj

NEdytuj

PEdytuj

QEdytuj

REdytuj

SEdytuj

TEdytuj

UEdytuj

VEdytuj

WEdytuj

YEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj