Podział administracyjny Katowic

lista w projekcie Wikimedia

Podział administracyjny Katowic – obecnie obowiązujący podział administracyjny Katowic, funkcjonujący na mocy Uchwały Nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 roku.

Na podstawie przepisów powyższej uchwały miasto zostało podzielone na 22 Jednostki Pomocnicze Samorządu miasta Katowice, których granice zostały określone w Załączniku nr 1 do powyższej uchwały[1]. Największą powierzchniowo dzielnicą (jednostką pomocniczą) Katowic są Murcki, natomiast najmniejszą Koszutka[2], zaś według danych z 31 grudnia 2020 roku najwięcej osób mieszka w Ligocie-Panewnikach, najmniej zaś w Zarzeczu[3]. Wszystkie dzielnice mają uchwalony statut[4], a obecnie obowiązujące akty na wszystkich dzielnic zostały uchwalone przez Radę Miasta Katowice 25 listopada 2021 roku[5]. Wykaz dzielnic Katowic przedstawiony jest w poniższej tabeli.

Wykaz dzielnicEdytuj

 
Podział administracyjny Katowic
 
Mapa historycznych osad Katowic
Nr Nazwa Powierzchnia
(km²)
Odsetek
powierzchni
miasta (%)
Ludność
(2020)
Odsetek
ludności
miasta (%)
Zespół dzielnic
1 Śródmieście 3,81 2,31 25 320 9,29 śródmiejski
2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia 6,54 3,97 13 681 5,02 zachodni
3 Zawodzie 4,00 2,43 10 835 3,98 wschodni
4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec 7,42 4,50 11 336 4,16 śródmiejski
5 Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka 4,08 2,48 6 384 2,34 zachodni
6 Ligota-Panewniki 12,59 7,64 28 286 10,38 zachodni
7 Załęże 3,39 2,06 8 589 3,15 północny
8 Osiedle Witosa 3,49 2,12 12 123 4,45 północny
9 Osiedle Tysiąclecia 1,88 1,14 20 831 7,64 północny
10 Dąb 1,86 1,13 6 914 2,54 północny
11 Wełnowiec-Józefowiec 3,15 1,91 13 741 5,04 północny
12 Koszutka 1,38 0,84 10 121 3,71 śródmiejski
13 Bogucice 2,78 1,69 13 426 4,93 śródmiejski
14 Dąbrówka Mała 3,68 2,23 4 619 1,69 wschodni
15 Szopienice-Burowiec 8,47 5,14 13 557 4,97 wschodni
16 Janów-Nikiszowiec 8,65 5,25 9 136 3,35 wschodni
17 Giszowiec 12,03 7,30 15 409 5,65 wschodni
18 Murcki 41,53 25,21 4 840 1,78 południowy
19 Piotrowice-Ochojec 12,08 7,33 22 369 8,21 południowy
20 Zarzecze 5,08 3,08 2 851 1,05 południowy
21 Kostuchna 8,59 5,21 11 518 4,23 południowy
22 Podlesie 8,28 5,03 6 645 2,44 południowy

Źródła danych: nr i nazwa[2]; powierzchnia[2]; ludność[3]; zespół dzielnic[2].

Organy dzielnicEdytuj

 
Gmach przy ulicy Franciszkańskiej 25 – siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki
 
Tablica ogłoszeń Rady Jednostki Pomocniczej (obecnie Rady Dzielnicy) nr 11 Wełnowiec-Józefowiec
 
Wnętrze budynku dawnego ratusza miasta Szopienice, w którym odbywają się sesje Rady Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec

Obowiązujący Statut Miasta Katowice umożliwia Radzie Miasta Katowice tworzyć jednostki pomocnicze z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Może też dokonać łączenia, podziału lub ich zniesienia. Jednostka pomocnicza Katowic nie posiada osobowości prawnej, nie tworzy własnego budżetu, może zarządzać i korzystać z mienia komunalnego w zakresie określonym w statucie, a także podlega nadzorowi organów miasta. Przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej może brać udział w pracach Rady Miasta Katowice, a także składać wnioski na sesjach i komisjach Rady dotyczących zarządzanej przez niego jednostki[6].

Statuty posiadają wszystkie katowickie dzielnice, a te obowiązujące na początku 2022 roku zostały uchwalone podczas jednej, 41. Sesji 8. Kadencji Rady Miasta Katowice w dniu 25 listopada 2021 roku[5]. Poniższa tabela przedstawia wykaz organów jednostek pomocniczych (stan na luty 2022 roku).

Nr Nazwa Siedziba
Rady Dzielnicy
Przewodniczący
Rady Dzielnicy
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy
Źr.
1 Śródmieście ul. Kilińskiego 17 Bartosz Pudo Agnieszka Wojdowska [7]
2 Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia ul. Rolna 41 Jolanta Mendera-Wójcik Natalia Nowak-Trojnar [8]
3 Zawodzie nd. Rada nie funkcjonuje Zarząd nie funkcjonuje [9]
4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec ul. Francuska 70 Grzegorz Pająk Adam Południak [10]
5 Brynów cz. wschodnia-Os. Zgrzebnioka nd. Rada nie funkcjonuje Zarząd nie funkcjonuje [11]
6 Ligota-Panewniki ul. Franciszkańska 25 Jacek Tomaszewski Sylwia Bacia [12]
7 Załęże ul. Gliwicka 150 Andrzej Karol Krystian Zybura [13]
8 Osiedle Witosa ul. Kwiatkowskiego 8 Krzysztof Kraus Michał Bonk [14]
9 Osiedle Tysiąclecia ul. Piastów 8 Marek Sobczyk Agnieszka Piątek [15]
10 Dąb ul. Dębowa 3 Marek Wolski Grzegorz Łagódka [16]
11 Wełnowiec-Józefowiec ul. Kotlarza 10a Łukasz Hankus Mariola Para-Hewig [17]
12 Koszutka ul. Słonimskiego 12 Jarosław Gwizdak Adrian Szymura [18]
13 Bogucice ul. Markiefki 44a Jowita Hercig Anna Malik [19]
14 Dąbrówka Mała ul. Techników 5 Beata Badura Beata Mitko [20]
15 Szopienice-Burowiec ul. Wiosny Ludów 24 Jan Flasza Piotr Łączniak [21]
16 Janów-Nikiszowiec ul. Zamkowa 45 wakat Piotr Żak [22]
17 Giszowiec pl. Pod Lipami 1 Urszula Machowska Maria Ryś [23]
18 Murcki ul. Kołodzieja 42 Gabriel Tomczak Beata Antkowiak [24]
19 Piotrowice-Ochojec ul. Jankego 136 Andrzej Dawidowski Dorota Ostrowicz [25]
20 Zarzecze ul. Stellera 4 Katarzyna Tomala-Masny Sylwia Bernacka [26]
21 Kostuchna ul. Boya-Żeleńskiego 83 Sławomir Jarzyna Barbara Chudy [27]
22 Podlesie ul. Uniczowska 36 Jacek Szymik-Kozaczko Grażyna Honc [28]

Części miasta niezależnie od statusu administracyjnegoEdytuj

Części miasta według systemu SIMCEdytuj

Nazwa Rodzaj Identyfikator
PRNG
Identyfikator
SIMC
Data powstania lub
pierwsza wzmianka
Data włączenia
do Katowic
Dzielnica
Bederowiec część miasta 177359 0937480 lata 20. XIX wieku[29] 15 października 1924 Osiedle Tysiąclecia[a]
Bogucice część miasta i dzielnica 7687 0937497 15 grudnia 1360[30] 15 października 1924 Bogucice,
Koszutka,
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec,
Zawodzie[b]
Borki część miasta 177362 0937505 początek XIX wieku[31] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Brynów część miasta 10720 0937511 1474[32] 15 października 1924 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka,
Piotrowice-Ochojec,
Śródmieście,
Załęska Hałda-Brynów[c]
Burowiec część miasta 13723 0937528 XVIII wiek[33] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Cegielnia-Murcki część miasta 14567 0937534 ? 27 maja 1975 Murcki
Dąb część miasta i dzielnica 21603 0937540 19 marca 1299[30] 15 października 1924 Dąb,
Osielde Tysiąclecia,
Wełnowiec-Józefowiec[d]
Dąbrówka Mała część miasta i dzielnica 22582 0937557 XV wiek[34] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała,
Szopienice-Burowiec[e]
Dolina Trzech Stawów część miasta 177360 0937563 ? 15 października 1924 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Giszowiec część miasta i dzielnica 32671

32672[35]

0937570 1907[36] 31 grudnia 1959 Giszowiec
Janów część miasta 44282

44296[37]

0937586 1736/1742[38] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec
Józefowiec część miasta 47277 0937592 1826[39] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Karbowa część miasta 50343 0937600 XVI wiek[40] 11 września 1865 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec,
Śródmieście
Kokociniec część miasta 55736 0937617 połowa XVII wieku[41] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Kolonia Agnieszki część miasta 248 0937623 lata 40. XIX wieku[42] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Kolonia Amandy część miasta 177361 0937630 I połowa XIX wieku[43] 5 października 1954 Janów-Nikiszowiec
Kolonia Boże Dary część miasta 9605 0937646 początek XX wieku[44] 27 maja 1975 Kostuchna
Kolonia Wysockiego część miasta 153470 0937652 lata 40.–50. XX wieku[45] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec
Kolonia Zuzanny część miasta 162438 0937669 lata 60. XIX wieku[46] 31 grudnia 1959 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Kostuchna część miasta i dzielnica 59146 0937675 XVII wiek[47] 27 maja 1975 Kostuchna
Koszutka część miasta i dzielnica 59342 0937681 XVII wiek[48] 15 października 1924 Koszutka
Ligota część miasta 68179 0937698 15 grudnia 1360[30] 15 października 1924 Ligota-Panewniki,
Załęska Hałda-Brynów[f]
Muchowiec część miasta 84145 0937706 XVII wiek[49] 1 lipca 1924 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka,
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Murcki część miasta i dzielnica 84263 0937712 połowa XIX wieku[50] 27 maja 1975 Murcki
Nikiszowiec część miasta 87187 0937729 1908–1919[51] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec
Ochojec część miasta 91019 0937735 koniec XVIII wieku[52] 1 kwietnia 1951 Piotrowice-Ochojec
Panewniki część miasta 96676 0937758 około 1580[53] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Piotrowice część miasta 101439 0937741 połowa XV wieku[54] 1 kwietnia 1951 Kostuchna,
Piotrowice-Ochojec[g]
Podlesie część miasta i dzielnica 105497 0937764 1468[55] 27 maja 1975 Kostuchna,
Podlesie[h]
Roździeń część miasta 117188 0937770 15 grudnia 1360[30] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Stawiska część miasta 130580 0937787 początek XIX wieku[56] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec,
Szopienice-Burowiec
Szabelnia część miasta 134186 0941719 XVII/XVIII wiek[57] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec[i]
Szadok część miasta 134231 0937793 połowa XIX wieku[58] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Szopienice część miasta 135809 0937801 15 grudnia 1360[30] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Wełnowiec część miasta 144923 0937818 XVII wiek[59] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Wilhelmina część miasta 148006 0937824 lata 40. XIX wieku[60] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Wymysłów część miasta 153069 0937830 XIV wiek[61] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Zadole część miasta 155509 0937847 XIX wiek[62] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki,
Piotrowice-Ochojec
Załęska Hałda część miasta 157814 0937853 XVIII wiek[63] 15 października 1924 Osiedle Witosa,
Załęska Hałda-Brynów,
Załęże
Załęże część miasta i dzielnica 157829 0937860 15 grudnia 1360[30] 15 października 1924 Osiedle Witosa,
Załęska Hałda-Brynów,
Załęże[j]
Zarzecze część miasta i dzielnica 159216 0937876 XVI wiek[64] 27 maja 1975 Zarzecze
Zawodzie część miasta i dzielnica 160107 0937882 1700[65] 15 października 1924 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec,
Zawodzie
Źródła: [66][2] [67] [66] [68][69] [68][70][71][72][73]

Obszary funkcjonalneEdytuj

Nazwa Funkcje Dzielnica Źródła
Strefa Kultury kulturalno-rozrywkowe, sportowe, turystyczne Bogucice, Koszutka [74][75]
Subcentrum Południe handlowo-usługowe, mieszkaniowe, transportowe Ligota-Panewniki, Piotrowice-Ochojec [76][77]

PozostałeEdytuj

Nazwa Rodzaj (pierwotna funkcja) Identyfikator
PRNG
Data powstania lub
pierwsza wzmianka
Data włączenia
do Katowic
Dzielnica
Alfred osada robotnicza 452 połowa XIX wieku[78] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Bagno kolonia robotnicza I połowa XIX wieku[79] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Bulwary Rawy osiedle mieszkaniowe 1999–2020[80] nd. Zawodzie
Dąbrowa osada rolnicza 22086 XVII wiek[81] 27 maja 1975 Podlesie
Dębowe Tarasy osiedle mieszkaniowe 2007–2022[80] nd. Dąb
Dobra Myśl kolonia XIX/XX wiek[82] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Drajok osada rolnicza XIX wiek[58] 15 października 1924 Zawodzie
Drugie Szopienice część miasta 26486 ? 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Francuska Park osiedle mieszkaniowe od 2013[83] nd. Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Fryderyka kolonia robotnicza lata 50. XIX wieku[84] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Georg kolonia robotnicza XIX/XX wiek[85] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Hamerla osada leśna ? 27 maja 1975 Murcki
Helgoland kolonia robotnicza XIX/XX wiek[86] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Huta Arnold osada przemysłowa 1841[87] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec
Jaźwce osada leśna 15 grudnia 1360[30] 15 października 1924 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Johanka kolonia robotnicza I połowa XIX wieku[88] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Kamionka kolonia robotnicza połowa XIX wieku[89] 15 października 1924 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka,
Śródmieście
Katowicka Hałda osada przemysłowa 51381 połowa XVIII wieku[90] 15 października 1924 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka,
Śródmieście,
Załęska Hałda-Brynów
Kolonia amerykańska kolonia urzędnicza 1927–1928[91] 31 grudnia 1959 Giszowiec
Kolonia Dwunastu Apostołów kolonia robotnicza połowa XIX wieku[92] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Kolonia Hegenscheidta kolonia robotnicza ok. 1870[93] 15 października 1924 Załęże
Kolonia św. Huberta kolonia robotnicza 1943[94] nd. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Kolonia miejska kopalni „Wujek” kolonia robotnicza 1915–1916[95] nd. Śródmieście
Kolonia I. Mościckiego kolonia robotnicza 87197 1927–1928[96] nd. Załęże
Kolonia robotnicza huty „Ferrum” kolonia robotnicza 1900–1901[73] 15 października 1924 Zawodzie
Kolonia robotnicza kopalni „Kleofas” kolonia robotnicza 1890–1914[97] 15 października 1924 Załęże
Kolonia robotnicza kopalni „Wujek” kolonia robotnicza 1918–1920[93] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Kolonia urzędnicza kopalni „Wujek” kolonia urzędnicza początek XX wieku[98] 15 października 1924 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Kolonia urzędnicza w Ligocie kolonia urzędnicza 1936–1939[51] nd. Ligota-Panewniki
Kopaniny przysiółek rolniczy 57789 połowa XIX wieku[99] 27 maja 1975 Podlesie,
Zarzecze
Kopaniny Lewe przysiółek rolniczy 57797 połowa XIX wieku[99] 27 maja 1975 Zarzecze[k]
Kuźnica Bogucka osada kuźnicza 1397[32] 11 września 1865 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka,
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec,
Śródmieście
Morawa kolonia robotnicza 1860–1865[79] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Neubau kolonia robotnicza lata 20. XX wieku[100] 31 grudnia 1959 Giszowiec
Norma kolonia robotnicza 87770 połowa XIX wieku[101] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Nowa Ligota część miasta przełom XIX i XX wieku[102] 15 października 1924 Ligota-Panewniki
Nowe Panewniki część miasta I połowa XX wieku[103] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Nowy Czekaj osada robotnicza 89879 II połowa XIX wieku[104] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Nowy Nikiszowiec osiedle mieszkaniowe 2018–2021[105] nd. Janów-Nikiszowiec
Obroki osada robotnicza 90877 połowa XVII wieku[106] 15 października 1924 Osiedle Witosa
Osiedle Adama osiedle mieszkaniowe 57 lata 80. XX wieku[107] nd. Giszowiec
Osiedle Akademickie osiedle mieszkaniowe lata 60. XX wieku[108] nd. Ligota-Panewniki
Osiedle Bażantowo osiedle mieszkaniowe od 1999[80] nd. Kostuchna
Osiedle K. Bohdanowicza osiedle mieszkaniowe 7840 lata 60. XX wieku[80] 27 maja 1975 Murcki
Osiedle Ducha osiedle mieszkaniowe lata 30.–70. XX wieku[80] nd. Dąb
Osiedle Franciszkańskie osiedle mieszkaniowe 2014–2022[109] nd. Ligota-Panewniki
Osiedle Janasa-Ondraszka osiedle mieszkaniowe 1977–1981[80] nd. Załęże
Osiedle Kopalniana osiedle mieszkaniowe lata 60. XX wieku[70] nd. Śródmieście
Osiedle Książęce osiedle mieszkaniowe 2007–2010[108] nd. Ligota-Panewniki
Osiedle J. Kukuczki osiedle mieszkaniowe 64971 lata 70. XX wieku[108] nd. Bogucice
Osiedle ks. prof. K. Michalskiego osiedle mieszkaniowe lata 70./80. XX wieku[108] nd. Dąbrówka Mała
Osiedle Młodych osiedle mieszkaniowe lata 60. XX wiek[110] nd. Piotrowice-Ochojec
Osiedle Odrodzenia osiedle mieszkaniowe 91266 lata 80. XX wieku[111] nd. Piotrowice-Ochojec
Osiedle I.J. Paderewskiego osiedle mieszkaniowe 96216 1970–1980[112] nd. Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Osiedle Przedwiośnie osiedle mieszkaniowe lata 60. XX wieku[113] nd. Dąbrówka Mała
Osiedle Ptasie osiedle mieszkaniowe 161076[114] lata 60. XX wieku[110] nd. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Osiedle Rolna osiedle mieszkaniowe lata 70.–80. XX wieku[80] nd. Załęska Hałda-Brynów
Osiedle W. Roździeńskiego osiedle mieszkaniowe 117189 lata 70.–80. XX wieku[115] nd. Zawodzie
Osiedle Sadyba osiedle mieszkaniowe 1986–1996[80] nd. Ligota-Panewniki
Osiedle ks. F. Ścigały osiedle mieszkaniowe 1975–1980[80] nd. Bogucice
Osiedle Targowisko osiedle mieszkaniowe 1977–1980[116] nd. Piotrowice-Ochojec
Osiedle Tysiąclecia osiedle mieszkaniowe 94061 lata 60.–80. XX wieku[110] nd. Osiedle Tysiąclecia
Osiedle W. Witosa osiedle mieszkaniowe 148234 lata 70./80. XX wieku[117] nd. Osiedle Witosa
Osiedle A. Zgrzebnioka osiedle mieszkaniowe 161076 1978[118] nd. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Öhringen kolonia robotnicza XIX/XX wiek[85] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Pauls kolonia robotnicza XIX/XX wiek[85] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Pierwsza Dzielnica osiedle mieszkaniowe od 2019[119] nd. Bogucice
Pniaki kolonia robotnicza 102738 XVIII wiek[120] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Pod Młynem osada rolnicza XVIII wiek[121] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Siągarnia osada leśna 121675 XIX wiek[58] 27 maja 1975 Murcki
Sośnina wieś rolnicza XVII wiek[122] 15 października 1924 Osiedle Tysiąclecia
Stara Ligota część miasta 15 grudnia 1360 (Ligota)[30] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Stare Panewniki część miasta 129259 około 1580 (Panewniki)[53] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Stary Czekaj osada rolnicza połowa XVIII wieku[104] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Stary Tartak część miasta 130086 ? 27 maja 1975 Murcki
Traugott kolonia robotnicza XIX/XX wiek[85] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Uniczowy wieś rolnicza 1287[123] 1 kwietnia 1951
27 maja 1975
Podlesie,
Piotrowice-Ochojec,
Zarzecze
Uthyman część miasta 143384 ? 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Zaopusta osada rolnicza 158490 XVII wiek[124] 27 maja 1975 Podlesie
Źródła: [67][125] [67] [68][69] [68][70][71][72][73]

Historia podziału administracyjnego KatowicEdytuj

 
Rozwój przestrzenny Katowic

Katowice uzyskały prawa miejskie 11 września 1865 roku. Od tego czasu, do 1922 roku obszar Katowic powiększano w latach: 1892 (tereny na północ od obecnej ulicy A. Mickiewicza), 1895 (obszar pomiędzy obecnymi ulicami Mikołowską i Barbary), 1905 (pomiędzy obecną aleją W. Korfantego oraz ulicami St. Moniuszki i Piastowską), 1907 (z terenów Dębu), 1909 (rejon Doliny Trzech Stawów i obecnego lotniska w Muchowcu) i 1912[126]. Do 1914 roku powierzchnia Katowic wzrosła do 8,87 km²[127].

Katowice w 1922 roku zostały stolicą autonomicznego województwa śląskiego. Wzrost znaczenia miasta jako ośrodka administracyjnego wymagał dalszego rozwoju przestrzennego[127]. Na mocy Ustawy Sejmu Śląskiego z 15 lipca 1924 roku włączono do miasta pięć gmin, należących do tego czasu do powiatu katowickiego: Bogucice, Brynów, Dąb (bez Józefowca, który włączono do nowo powstałej gminy Wełnowiec) i Załęże, natomiast z powiatu pszczyńskiego gminę Ligota Pszczyńska. Ustawa weszła w życie 15 października 1924 roku[128]. Po przyłączeniu nowych terenów powierzchnia miasta wzrosła do 40,23 km². 1 stycznia 1925 roku obszar Wielkich Katowic podzielono na cztery dzielnice, których granice w głównej mierze pokrywały się z dotychczasowymi granicami gmin. Administracja Katowic koncentrowała się w I dzielnicy, natomiast w dzielnicach II, III i IV dalej działały urzędy stanu cywilnego, kasy wpłat podatków, biura opieki socjalnej oraz biura ogólne[129].

Nr Nazwa Liczba ludności[130]
1927 1938
I Katowice 58 830 66 784
II Bogucice-Zawodzie 24 930 27 239
III Załęże-Dąb 29 110 31 229
IV Ligota-Brynów 6 548 9 077

W 1938 roku włączono do miasta niewielki obszar na południu miasta o powierzchni 1,79 km², sąsiadujący z Piotrowicami i Panewnikami[131]. W czasie II wojny światowej i zajęciu Katowic przez Niemcy, na mocy rozporządzenia nadprezydenta prowincji górnośląskiej z 3 lutego 1942 roku zniesiono dotychczasowe nazwy dzielnic Katowic, dzieląc miasto według położenia jego części w stosunku do stron świata. Są to[132]:

Lp. Nazwa Części wchodzące w skład dzielnicy
1 Kattowitz-Mitte centrum
2 Kattowitz-Nord Dąb
3 Kattowitz-Ost Bogucice, Zawodzie
4 Kattowitz-Süd Brynów, Karbowa, Załęska Hałda i część centrum miasta
5 Kattowitz-West Bederowiec, Obroki i Załęże
6 Katowice-Idaweiche Ligota
 
Podział administracyjny miasta Katowice w 1957 roku

Po II wojnie światowej powierzchnia Katowic wzrosła trzykrotnie[131]. W dniu 1 kwietnia 1951 roku zniesiono powiat katowicki[133], włączając wówczas do miasta Ochojec, Piotrowice, Panewniki i Wełnowiec, natomiast na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 listopada 1959 roku, 31 grudnia tego samego roku[134] poszerzono wschodnie granice miasta, włączając miasto Szopienice wraz z jego częściami: Dąbrówką Małą, Janowem, Nikiszowcem i Giszowcem[131]. Rok później, 31 grudnia 1960 roku dokonano korekty granicy Katowic i Sosnowca[135] z uwagi na powstały w 1956 roku na tym terenie Stadion Ludowy[136]. Wcześniej, bo na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej z 5 października 1954 roku podzielono Katowice na trzy dzielnice, wytyczając jednocześnie ich granice[137][136]. Podzielono wówczas Katowice na następujące części:

Nr Nazwa Siedziba Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej
1 Bogucice-Zawodzie ul. Warszawska 20; ul. Mariacka 4/6
2 Śródmieście-Załęże ul. Armii Czerwonej 18; pl. Wolności 2
3 Ligota ul. Panewnicka 40; ul. Franciszkańska 33

Podział Katowic na dzielnice został zniesiony w 1973 roku[138].

W dniu 1 stycznia 1968 roku[139] dokonano korekty granic pomiędzy Katowicami a Chorzowem: z Katowic wyłączono część ówczesnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, włączając do miasta całość obszaru obecnego osiedla Tysiąclecia. W dniu 27 maja 1975 roku[140] do Katowic włączono dwa miasta górnicze: Kostuchnę i Murcki, a także sołectwo Podlesie wraz z Zarzeczem[141]. Dnia 1 marca 1983 roku dokonano korekt granic Katowic i Chorzowa w rejonie ulicy Agnieszki[142], a 1 lipca 1986 roku z Katowic do Mikołowa włączono część przysiółka Kopaniny Lewe[143].

Dnia 16 września 1991 roku Rada Miejska w Katowicach uchwaliła Uchwałę nr XXVI/148/91, na mocy której w dniu 1 stycznia 1992 roku podzielono Katowice na 22 pomocnicze jednostki samorządowe i 22 obszary ich działania. Załącznik do niniejszej uchwały podaje wykaz tych jednostek oraz określa ich granice[144]. Były to następujące jednostki:

Nr Nazwa Nr Nazwa
1 Śródmieście I 12 Koszutka
2 Śródmieście II 13 Bogucice
3 Zawodzie 14 Dąbrówka Mała
4 Os. Paderewskiego-Muchowiec 15 Szopienice-Burowiec
5 Brynów 16 Nikiszowiec-Janów
6 Ligota-Panewniki 17 Giszowiec
7 Załęże 18 Murcki
8 Os. Załęska Hałda 19 Ochojec-Piotrowice
9 Os. Tysiąclecia 20 Zarzecze
10 Dąb 21 Kostuchna
11 Wełnowiec-Józefowiec 22 Podlesie

Rok później, 30 grudnia 1992 roku Rada Miejska w Katowicach powołała pierwszą Samorządową Jednostkę Pomocniczą – była to jednostka nr 22 Katowice-Podlesie[145]. Statut dla Podlesia został zatwierdzony 5 lipca 1993 roku[146] i uzupełniony 7 lutego 1994 roku[147]. Do czasu uchwalenia obecnego podziału administracyjnego Katowic, powołano jeszcze następujące Samorządowe Jednostki Pomocnicze: nr 9 Katowice-Tysiąclecie (31 maja 1993 roku)[148], nr 6 Ligota-Panewniki[149] (14 marca 1994 roku), nr 21 Katowice-Kostuchna[150] (29 marca 1994 roku), nr 8 Os. Załęska Hałda[151], nr 13 Bogucice[152] i nr 15 Szopienice-Burowiec (wszystkie trzy 26 sierpnia 1996 roku)[153]. Dla tych wszystkich, prócz jednostki nr 9, został osobno uchwalony statut[154][155][156][157].

Rada Miejska Katowic 29 września 1997 roku zmieniła dotychczas obowiązująca uchwałę w sprawie jednostek pomocniczych, uchwalając nową o numerze XLVI/449/97, która utrzymywała dotychczasową strukturę społeczno-przestrzenną miasta, wydzielającą 22 Jednostki Pomocnicze Samorządu miasta Katowice. Ówcześnie uchwalony podział pozostaje dalej w mocy[1]. Niecały rok później, 19 czerwca 1998 roku doszło do korekt granic trzech jednostek pomocniczych: Zawodzia, Szopienic-Burowca i Janowa-Nikiszowca[158]. Na podstawie nowych przepisów, dnia 28 lutego 2005 roku trzy pierwsze jednostki pomocnicze uzyskały statut. Były to: Osiedle Witosa, Podlesie i Szopienice-Burowiec, a do 27 czerwca 2019 roku dla wszystkich jednostek pomocniczych uchwalono statut[4].

W maju 2021 roku Rada Miasta Katowice rozpoczęła prace nad reformą administracyjną, w ramach której zaplanowano zmianę określenia z Rady Jednostki Pomocniczej na Radę Dzielnicy wraz z przedłużeniem kadencji Rady do pięciu lat, reorganizację wyborów do Rad Dzielnic, by odbywały się one w tym samym terminie w całych Katowicach, a także uporządkowanie kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami dzielnic, w tym pomiędzy Przewodniczącym Rady a Przewodniczącym Zarządu[159]. Dla każdej dzielnicy (jednostki pomocniczej) Katowic, podczas sesji Rady Miasta Katowice która odbyła się 27 maja 2021 roku, uchwalono projekty nowych statutów[160], zaś podczas jednej sesji Rady Miasta Katowice, która odbyła się w dniu 25 listopada 2021 roku, statuty te dla wszystkich 22 dzielnicy zostały nadane. Nowe statuty zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 3 grudnia 2021 roku. W dniu 29 grudnia 2021 roku dla wszystkich tych uchwał Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwał[5].

UwagiEdytuj

 1. Część osady także na terenie Chorzowa (Park Śląski).
 2. Zasięg historycznej gminy Bogucice.
 3. Zasięg historycznej gminy Brynów.
 4. Zasięg historycznej gminy Dąb; część na terenie Chorzowa (Park Śląski).
 5. Zasięg historycznej gminy Dąbrówka Mała.
 6. Zasięg historycznej gminy Ligota.
 7. Zasięg historycznej gminy Piotrowice.
 8. Zasięg historycznej gminy Podlesie.
 9. Część osady także na ternie Mysłowic (dzielnica Piasek)
 10. Zasięg historycznej gminy Załęże.
 11. Część także na terenie Mikołowa 1 lipca 1986 roku.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Rada Miejska Katowic, Uchwała NR XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic, Katowice, 29 września 1997 (pol.).
 2. a b c d e Studium... 2012 ↓, s. 3.
 3. a b Urząd Miasta Katowice: Podział środków finansowych VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Katowice (na rok 2022) z podziałem na jednostki pomocnicze i projekty zadań o charakterze ogólnomiejskim (wg stanu ludności Katowic na dzień 31 grudnia 2020 r.) z uwzględnieniem środków pozostałych po głosowaniu w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz wymagana minimalna liczba mieszkańców popierających projekt na etapie jego zgłoszenia. www.bo.katowice.eu. [dostęp 2021-05-15]. (pol.).
 4. a b Urząd Miasta Katowice: JEDNOSTKI POMOCNICZE. bip.katowice.eu. [dostęp 2021-06-05]. (pol.).
 5. a b c Uchwały Rady Miasta. Uchwalone. Kadencja: 8 (2018-2023). Sesja 41. bip.katowice.eu, 2021-11-25. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 6. Rada Miejska Katowic, STATUT MIASTA KATOWICE, Załącznik do uchwały Nr XX/340/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9 lutego 2004 r., Katowice, 9 lutego 2004 (pol.).
 7. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 1 Śródmieście. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 8. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda -Brynów część zachodnia. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 9. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 3 Zawodzie. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 10. Rada Dzielnicy nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 11. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 5 Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 12. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 13. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 7 Załęże. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 14. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 15. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 16. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 10 Dąb. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 17. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 18. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 12 Koszutka. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 19. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 13 Bogucice. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 20. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 14 Dąbrówka Mała. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 21. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec. bip.katowice.eu. [dostęp 2021-06-12]. (pol.).
 22. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 16 Janów-Nikiszowiec. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 23. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 17 Giszowiec. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 24. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 18 Murcki. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 25. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 19 Piotrowice-Ochojec. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 26. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 20 Zarzecze. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 27. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 21 Kostuchna. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 28. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 22 Podlesie. bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08]. (pol.).
 29. Rzewiczok 1999 ↓, s. 30-31.
 30. a b c d e f g h Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 175.
 31. Szaraniec 1996 ↓, s. 69.
 32. a b Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 176.
 33. Szaraniec 1996 ↓, s. 81.
 34. Chmielewska 2016 ↓, s. 43.
 35. Leśniczówka.
 36. Szaraniec 1996 ↓, s. 102.
 37. Janów Wiejski.
 38. Szaraniec 1996 ↓, s. 108.
 39. Szaraniec 1996 ↓, s. 115.
 40. Szaraniec 1996 ↓, s. 120.
 41. Szaraniec 1996 ↓, s. 126.
 42. Szaraniec 1996 ↓, s. 54.
 43. Szaraniec 1996 ↓, s. 57.
 44. Szaraniec 1996 ↓, s. 71.
 45. Szaraniec 1996 ↓, s. 130.
 46. Szaraniec 1996 ↓, s. 285.
 47. Szaraniec 1996 ↓, s. 133.
 48. Szaraniec 1996 ↓, s. 138.
 49. Szaraniec 1996 ↓, s. 153.
 50. Szaraniec 1996 ↓, s. 155.
 51. a b Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 673.
 52. Szaraniec 1996 ↓, s. 167.
 53. a b Szaraniec 1996 ↓, s. 194.
 54. Szaraniec 1996 ↓, s. 203.
 55. Szaraniec 1996 ↓, s. 211.
 56. Szaraniec 1996 ↓, s. 230.
 57. Szaraniec 1996 ↓, s. 231.
 58. a b c Chmielewska 2016 ↓, s. 48.
 59. Szaraniec 1996 ↓, s. 243.
 60. Szaraniec 1996 ↓, s. 250.
 61. Szaraniec 1996 ↓, s. 252.
 62. Szaraniec 1996 ↓, s. 253.
 63. Szaraniec 1996 ↓, s. 256.
 64. Szaraniec 1996 ↓, s. 273.
 65. Szaraniec 1996 ↓, s. 277.
 66. a b Główny Urząd Statystyczny: Rejestr TERYT. Wyszukiwanie. eteryt.stat.gov.pl. [dostęp 2021-06-05]. (pol.).
 67. a b c Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). dane.gov.pl. [dostęp 2021-06-05]. (pol.).
 68. a b c d Chmielewska 2016 ↓, s. 52.
 69. a b Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 136-143.
 70. a b c Urząd Miasta Katowice: Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej. emapa.katowice.eu. [dostęp 2021-06-30]. (pol.).
 71. a b Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach: Mapy historyczne. www.orsip.pl. [dostęp 2021-06-05]. (pol.).
 72. a b Szaraniec 1996 ↓, s. 2.
 73. a b c Antoni Steuer: Leksykon bogucki. mhk.katowice.pl. [dostęp 2022-04-09]. (pol.).
 74. Urząd Miasta Katowice, Strefa Kultury, katowice.eu [dostęp 2023-03-08].
 75. Śląska Organizacja Turystyczna, Strefa Kultury w Katowicach, www.slaskie.travel [dostęp 2023-03-08] (pol.).
 76. Przemysław Jedlecki, Miasta Idei w Libero. Czym będzie Subcentrum Południe?, katowice.wyborcza.pl, 21 listopada 2018 [dostęp 2023-03-08] (pol.).
 77. UCHWAŁA NR IX/172/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej, „Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego. Poz. 3251”, dzienniki.slask.eu, Katowice, 15 czerwca 2015 (pol.).
 78. Szaraniec 1996 ↓, s. 55.
 79. a b Szaraniec 1996 ↓, s. 59.
 80. a b c d e f g h i Katowickie budynki. katowickiebudynki.eu. [dostęp 2021-06-05]. (pol.).
 81. Szaraniec 1996 ↓, s. 91.
 82. Szaraniec 1996 ↓, s. 100.
 83. Francuska Park Katowice, www.urbanity.pl [dostęp 2023-02-26] (pol.).
 84. Szaraniec 1996 ↓, s. 101.
 85. a b c d Chmielewska 2016 ↓, s. 49.
 86. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 666.
 87. Szaraniec 1996 ↓, s. 107.
 88. Chmielewska 2016 ↓, s. 47.
 89. Szaraniec 1996 ↓, s. 119.
 90. Szaraniec 1996 ↓, s. 122.
 91. Kolonia amerykańska. www.giszowiec.info. [dostęp 2023-02-26]. (pol.).
 92. Frużyński, Grzegorek i Rygus 2017 ↓, s. 152.
 93. a b Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 669.
 94. Rada Miasta Katowice, Uchwała nr XXI/438/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach, bip.katowice.eu, Katowice, 28 stycznia 2008 (pol.).
 95. Bulsa 2022 ↓, s. 137.
 96. Szaraniec 1996 ↓, s. 170.
 97. Matuszek 2008 ↓, s. 20.
 98. Frużyński, Grzegorek i Rygus 2017 ↓, s. 151.
 99. a b Szaraniec 1996 ↓, s. 132.
 100. Paweł Grzywocz: Neubau. www.giszowiec.info. [dostęp 2023-02-26]. (pol.).
 101. Szaraniec 1996 ↓, s. 163.
 102. Chmielewska 2016 ↓, s. 124.
 103. Chmielewska 2016 ↓, s. 125.
 104. a b Szaraniec 1996 ↓, s. 229.
 105. Urbanity: Nowy Nikiszowiec. www.urbanity.pl. [dostęp 2021-06-05]. (pol.).
 106. Szaraniec 1996 ↓, s. 165.
 107. Tofilska 2016 ↓, s. 145-146.
 108. a b c d Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 674.
 109. Osiedle Franciszkańskie Katowice, www.urbanity.pl [dostęp 2023-02-26] (pol.).
 110. a b c Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 675.
 111. Szaraniec 1996 ↓, s. 176.
 112. Szaraniec 1996 ↓, s. 180.
 113. Szaraniec 1996 ↓, s. 83.
 114. Jako druga nazwa osiedla A. Zgrzebnioka.
 115. Szaraniec 1996 ↓, s. 181.
 116. Gierlotka 2002 ↓, s. 110.
 117. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 676.
 118. Szaraniec 1996 ↓, s. 192.
 119. Pierwsza Dzielnica Katowice, www.urbanity.pl [dostęp 2023-02-26] (pol.).
 120. Szaraniec 1996 ↓, s. 209.
 121. Szaraniec 1996 ↓, s. 216.
 122. Szaraniec 1996 ↓, s. 228.
 123. Chmielewska 2016 ↓, s. 41.
 124. Szaraniec 1996 ↓, s. 271.
 125. Chmielewska 2016 ↓, s. 41-49.
 126. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 136-137.
 127. a b Tkocz 1995 ↓, s. 56.
 128. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 140.
 129. Szaflarski 1978 ↓, s. 154-155.
 130. Szaflarski 1978 ↓, s. 211.
 131. a b c Tkocz 1995 ↓, s. 58.
 132. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 140-141.
 133. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 141.
 134. Dz.U. z 1959 r. nr 64, poz. 381
 135. Dz.U. z 1960 r. nr 60, poz. 341
 136. a b Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 142.
 137. Wojewódzka Rada Narodowa w Stalinogrodzie, UCHWAŁA Nr 10/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału miasta Stalinogrodu na dzielnice., www.sbc.org.pl, Stalinogród, 5 października 1954 (pol.).
 138. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 143.
 139. Dz.U. z 1967 r. nr 46, poz. 229
 140. Dz.U. z 1975 r. nr 15, poz. 87
 141. Tkocz 1995 ↓, s. 59.
 142. Dz.U. z 1983 r. nr 10, poz. 52
 143. M.P. z 1986 r. nr 18, poz. 130
 144. Rada Miejska w Katowicach, UCHWAŁA Nr XXVI/148/91 RADY MIEJSKIEJ W KATOWICACH z dnia 16 września 1991 r. w sprawie: utworzenia na terenie miasta Katowice 22 pomocniczych jednostek samorządowych i podziału miasta na 22 obszary ich działania, Katowice, 16 września 1991 (pol.).
 145. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr XLVI/322/92 w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie, Katowice, 30 grudnia 1992 (pol.).
 146. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr LIII/417/93 w sprawie zatwierdzania statutu Wspólnoty Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie., Katowice, 5 lipca 1993 (pol.).
 147. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr LXII/475/94 w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia Statutu Wspólnoty Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie, Katowice, 7 lutego 1994 (pol.).
 148. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr LII/379/93 w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 9 Katowice - Tysiąclecie, Katowice, 31 maja 1993 (pol.).
 149. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr LXIII/481/94 w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 6 Katowice Ligota-Panewniki, Katowice, 14 marca 1994 (pol.).
 150. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 21 Katowice-Kostuchna, Katowice, 14 marca 1994 (pol.).
 151. Rada Miejska Katowic, Uchwała Nr XXXI/290/96 Rady Miejskiej Katowic w sprawie powołania w Katowicach Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 8 Os. Załęska Hałda, Katowice, 26 sierpnia 1996 (pol.).
 152. Rada Miejska Katowic, Uchwała Nr XXXI/291/96 Rady Miejskiej Katowic w sprawie powołania w Katowicach Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 13 Bogucice, Katowice, 26 sierpnia 1996 (pol.).
 153. Rada Miejska Katowic, Uchwała Nr XXXI/292/96 Rady Miejskiej Katowic w sprawie powołania w Katowicach Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 15 Szopienice-Burowiec, Katowice, 26 sierpnia 1996 (pol.).
 154. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała w sprawie zatwierdzenia statutu Wspólnoty Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 21 Katowice-Kostuchna, Katowice, 29 kwietnia 1994 (pol.).
 155. Rada Miejska Katowic, Uchwała Rady Miejskiej Katowic w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 13 Bogucice, Katowice, 28 października 1996 (pol.).
 156. Rada Miejska Katowic, Uchwała Rady Miejskiej Katowic w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 8 Os. Załęska Hałda, Katowice, 28 października 1996 (pol.).
 157. Rada Miejska Katowic, Uchwała Rady miejskiej Katowic w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr. 15 Szopienice-Burowiec, Katowice, 30 grudnia 1996 (pol.).
 158. Rada Miejska Katowic, UCHWAŁA NR LIII/606/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/449/97 RM z 29 września 97 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic, Katowice, 19 czerwca 1998 (pol.).
 159. Maciej Biskupski - Przewodniczący Rady Miasta Katowice: Przed.... www.facebook.com, 2021-05-20. [dostęp 2021-07-04]. (pol.).
 160. Urząd Miasta Katowice: Uchwały Rady Miasta. Uchwalone. Kadencja: 8 (2018-2023). Sesja 35. bip.katowice.eu, 2021-05-27. [dostęp 2021-07-04]. (pol.).

BibliografiaEdytuj