Podział administracyjny Kościoła Polskokatolickiego w RP

Podział administracyjny Kościoła Polskokatolickiego w RP – regulowany przepisami podział terytorium państwa na którego terenie działa Kościół Polskokatolicki w RP na mniejsze obszary, celem usprawnienia zarządzania parafiami przez organy władzy centralnej i diecezjalnej. Jednostką wyższego stopnia administracyjnego jest diecezja na której czele stoi biskup zarządzający lub administrator. Jednostkami administracyjnymi diecezji są dekanaty i parafie. Jednostki administracyjne Kościoła Polskokatolickiego w RP:

Podział administracyjny Kościoła Polskokatolickiego w RP

edytuj
 
Podział administracyjny Kościoła Polskokatolickiego w RP

Zwierzchnik Kościoła: ks. bp Andrzej Gontarek

Ordynariusz: ks. bp Antoni Norman (Bukowno)

Ordynariusz: ks. bp Andrzej Gontarek (Warszawa)

Biskup pomocniczy: ks. bp Henryk Dąbrowski

Ordynariusz: ks. bp Stanisław Bosy (Szczecin)

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj