Podział administracyjny Kościoła Polskokatolickiego w RP

Podział administracyjny Kościoła Polskokatolickiego w RP - regulowany przepisami podział terytorium państwa na którego terenie działa Kościół Polskokatolicki w RP na mniejsze obszary, celem usprawnienia zarządzania parafiami przez organy władzy centralnej i diecezjalnej. Jednostką wyższego stopnia administracyjnego jest diecezja na której czele stoi biskup zarządzający lub administrator. Jednostkami administracyjnymi diecezji są dekanaty i parafie. Jednostki administracyjne Kościoła Polskokatolickiego w RP:

Podział administracyjny Kościoła Polskokatolickiego w RPEdytuj

 
Podział administracyjny Kościoła Polskokatolickiego w RP

Zwierzchnik Kościoła: Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (Warszawa)

Diecezja krakowsko-częstochowskaEdytuj

Ordynariusz: administrator diecezji ks. inf. mgr Antoni Norman (Bukowno)

Diecezja warszawskaEdytuj

Ordynariusz: ordynariusz diecezji bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (Warszawa)

Diecezja wrocławskaEdytuj

Ordynariusz: administrator diecezji ks. inf. mgr Stanisław Bosy (Szczecin)

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj