Podział administracyjny Opola

Miasto Opole od 2017 roku jest podzielone na 29 dzielnic

Dzielnice miastaEdytuj

18 października 2009 r. odbyły się pierwsze wybory do pilotażowo utworzonych 4 rad dzielnic obejmujących tylko część miasta: Gosławic, Grudzic, Nowej Wsi Królewskiej oraz Zakrzowa[1]. Wybory nie odbyły się w Bierkowicach, gdzie nie zgłosiła się wymagana liczba kandydatów.

W kolejnych latach powoływano kolejne dzielnice działające jako jednostki pomocnicze gminy w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym[2]: Według stanu na kwiecień 2015 roku w Opolu powołane zostały rady dziewięciu dzielnic[3]:

 1. Bierkowice
 2. Nowa Wieś Królewska
 3. Gosławice
 4. Grudzice
 5. Zakrzów
 6. Groszowice
 7. Grotowice
 8. Szczepanowice-Wójtowa Wieś
 9. Wróblin

W 2015 roku z inicjatywami formalnego ustanowienia dzielnic i powołania rad dzielnic wystąpili mieszkańcy kolejnych obszarów miasta: Malina, Pasieka, Półwieś, Śródmieście, Zaodrze, Kolonia Gosławicka[4].

Niepełna mapa dzielnic opublikowana została w 2014 roku w serwisie Urzędu Miasta Opola – uwzględniono na niej 11 dzielnic[5]. W grudniu 2015 roku władze miasta wystąpiły z propozycją podziału miasta na 18 dzielnic; oprócz 9 dotychczas ustanowionych miałyby zostać powołane dzielnice[6]:

 1. Półwieś
 2. Pasieka – Przedmieście Odrzańskie
 3. Śródmieście
 4. Zaodrze
 5. Chabry
 6. Malina
 7. Osiedle Malinka
 8. Kolonia Gosławicka
 9. Armii Krajowej

Obręby ewidencyjneEdytuj

Granice dzielnic nieznacznie różnią się od granic 14 obrębów ewidencyjnych, na której podzielone jest miasto. Granice obrębów odzwierciedlają dawne granice miasta oraz granice poszczególnych wsi przyłączanych do miasta na przestrzeni lat.

powierzchnia
(w km²)
nazwa obrębu ewidencyjnego
3,26 Wróblin
3,28 Grotowice
3,93 Szczepanowice
4,85 Malina
5,17 Kolonia Gosławicka
5,30 Wójtowa Wieś
5,79 Bierkowice
7,35 Zakrzów
7,72 Nowa Wieś Królewska
8,96 Gosławice
9,25 Śródmieście (Opole, Opole-Miasto)
9,55 Półwieś
9,64 Groszowice
12,34 Grudzice

Osiedla mieszkanioweEdytuj

Przed II wojną światowąEdytuj

Przed II wojną istniało w Opolu kilka osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych:

 • dzielnica generalska – domy jednorodzinne między ul. Nysy Łużyckiej a ul. Andersa
 • dzielnica malarzy – domy jednorodzinne między ul. Niemodlińską a Wyczółkowskiego
 • Osiedle – zespół domów jednorodzinnych przy ul. Ozimskiej, między ul. Śląską i ul. Pomorską
 • zabudowa jedno- i wielorodzinna, obecnie zaliczana do os. Chabrów, w okolicach ul. Tatrzańskiej oraz między torami do Jelcza-Laskowic a ul. Chabrów
 • domy wielorodzinne przy ul. Orląt Lwowskich
 • osiedle robotnicze w Zakrzowie – między ul. Budowlanych a ul. Ligudy.

Polska Rzeczpospolita LudowaEdytuj

W okresie PRL-u budowano w Opolu, podobnie jak w całej Polsce, osiedla bloków wielokondygnacyjnych. Pierwsze 4 wieżowce postawiono przy pl. Konstytucji 3 Majarondzie, w połowie lat 60. Równocześnie powstawały czterokondygnacyjne domy przy ul. Tatrzańskiej i Luboszyckiej – pierwsze bloki osiedla Chabrów, a także 4 niskie bloki po południowej stronie ul. Chabrów. Na przełomie lat 60. i 70. zbudowano mieszkania na Zaodrzu – w okolicach ul. Niemodlińskiej i Wojska Polskiego, zabudowywano również osiedle Dambonia (wtedy XXV-lecia PRL). Do połowy lat 70. wybudowane już były bloki po północnej stronie ul. Chabrów; również w latach 70. powstały bloki na pl. Teatralnych (ówczesnym pl. Lenina). W drugiej połowie lat 70. rozpoczęto budowę największego opolskiego blokowiska – osiedla im. „Związku Walki Młodych” (obecnie im. AK[7]), poczynając od budynków przy ul. Grota Roweckiego (wtedy ul. Janka Krasickiego); w II połowie lat 80. budowano Osiedle Malinka. Osiedlami powstałymi w czasach Polski ludowej zarządzają 2 główne spółdzielnie mieszkaniowe:

Lata współczesneEdytuj

Po latach zastoju, w ostatnim czasie[kiedy?] widać wyraźne ożywienie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, jednak nie są to tak wielkie inwestycje, jak wyżej wymienione. W Nowej Wsi Królewskiej budowane są osiedla Arcadia Park, Bolko i Książęce, w Półwsi zabudowywana jest okolica ul. Północnej, powstaje także os. Przylesie i Festival Park. W Kolonii Gosławickiej wznoszone jest Atrium Malinka.

HistoriaEdytuj

Przed 1899 rokiem Opole obejmowało obecne Śródmieście, Wyspę Pasiekę oraz część Zaodrza. W kolejnych latach do miasta dołączano poszczególne wsie:

Opole w 2017 r. powiększyło się o 12 sołectw lub ich części z gmin Komprachcice, Prószków, Dąbrowa oraz Dobrzeń Wielki. Decyzję taką podjęto mimo protestów mieszkańców przyłączanych gmin oraz wyników konsultacji, w których ponad 90% biorących udział wypowiedziało się w tej sprawie negatywnie[9]. Za powiększeniem Opola opowiedziała się za to większość głosujących (57%) mieszkańców Opola (przy frekwencji wynoszącej 6%)[10]. Projekt powiększenia Opola popierany był najmocniej przez wnioskodawcę, prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, oraz Patryka Jakiego, ówczesnego wiceministra sprawiedliwości i posła z województwa opolskiego[11].

PrzypisyEdytuj

 1. http://www.opole.pl/aktualnosci/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=113.
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm. [dostęp 2015-12-11].
 3. Opolanie wybrali swoich przedstawicieli do siedmiu rad dzielnic, Opole24.pl z 13.04.2015 [dostęp 2015-12-11].
 4. A. Janowski, Kolejne rady dzielnic powstaną w Opolu, nto.pl, 1.10.2015 [dostęp 2015-12-11].
 5. Mapa dzielnic miasta Opola, Urząd Miasta Opola, 24.09.2014 [dostęp 2015-12-11].
 6. A. Janowski, Całe Opole będzie podzielone na dzielnice, nto.pl, 10.12.2015 [dostęp 2015-12-12].
 7. Kwestia nazwy osiedla jest wyjaśniona w artykule Osiedle Armii Krajowej (Opole).
 8. Plan Opola wydany w roku 1975, w granicach miasta uwzględnia tylko Gosławice – bez Grotowic ani wsi dołączonych dopiero w 1975 r.
 9. Opole się powiększa kosztem okolicznych wsi. Ich mieszkańcy protestują. „To skok na kasę” (www.tvn24.pl).
 10. Opole będzie większe od Barcelony i Paryża? Rząd przyjął rozporządzenie, „metro.gazeta.pl” [dostęp 2017-01-03] (pol.).
 11. Sławomir Draguła, Wiceminister Patryk Jaki: większe Opole stało się faktem, „nto.pl” [dostęp 2017-01-03].