Pogórze Szydłowskie

Pogórze Szydłowskie (342.36) – region w Polsce, południowa część Wyżyny Kieleckiej. Wysokość w najwyżej położonych punktach przekracza 300 m n.p.m. Od północy Pogórze ograniczone jest przez Góry Świętokrzyskie, a od południa przez nizinną Nieckę Połaniecką. Stanowi ono formę przejściową pomiędzy tymi dwiema krainami.

Pogórze Szydłowskie
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Wyżyny Polskie

Podprowincja

Wyżyna Małopolska

Makroregion

Wyżyna Kielecka

Mezoregion

Pogórze Szydłowskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. świętokrzyskie

Występują tu skały osadowe z ery paleozoicznej i mezozoicznej przykryte przez młodsze osady z okresu miocenu. Na obszarze, gdzie występują wapienie rozwinął się kras. Pogórze Szydłowskie zajmuje 1030 km². Znajduje się tu jeden rezerwat przyrody ożywionej, zaś na rzece Czarnej utworzono zbiornik retencyjny.

Najważniejsze ośrodki Pogórza Szydłowskiego to Staszów i Szydłów.