Pogórze Zachodniosudeckie

Pogórze Zachodniosudeckie (332.2) – wprowadzona przez Jerzego Kondrackiego jednostka w podziale Sudetów i Przedgórza Sudeckiego.

Pogórze Zachodniosudeckie
Mapa regionu
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim
Makroregion Pogórze Zachodniosudeckie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
 Polska:
woj. dolnośląskie
 Niemcy
 Czechy

Składa się z następujących jednostek:

Pogórze Wałbrzyskie należało wcześniej (m.in. według Wojciecha Walczaka) do Sudetów Środkowych, pozostałe pogórza – do Sudetów Zachodnich.