Pogórze Zachodniosudeckie

Pogórze Zachodniosudeckie (332.2) – wprowadzona przez Jerzego Kondrackiego jednostka w podziale Sudetów i Przedgórza Sudeckiego.

Pogórze Zachodniosudeckie
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Pogórze Zachodniosudeckie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. dolnośląskie
Niemcy
Czechy

Składa się z następujących jednostek:

Pogórze Wałbrzyskie należało wcześniej (m.in. według Wojciecha Walczaka) do Sudetów Środkowych, pozostałe pogórza – do Sudetów Zachodnich.