Pojęcie

abstrakcyjny, myślowy odpowiednik przedmiotu

Pojęcieabstrakcyjny, myślowy odpowiednik przedmiotu. Po zdefiniowaniu pojęcie staje się terminem.

W logice niesie znaczenie nazwy ogólnej. W psychologii jest umysłową reprezentacją obiektów i zjawisk. W językoznawstwie pojęcie można utożsamiać z elementem znaczonym znaku językowego.

Filozofia edytuj

Immanuel Kant podzielił pojęcia na aprioryczne (wytwory intelektu) i aposterioryczne (powstałe poprzez abstrahowanie z doświadczenia).

Peter Unger stworzył termin pojęcia granicznego.

Psychologia edytuj

Tworzenie pojęć jest podstawową funkcją postrzegania i myślenia. Pojęcia pozwalają systematyzować naszą wiedzę o świecie.

Dwa podstawowe typy pojęć:

  1. Pojęcia klasyczne (matrycowe, arystotelesowskie) – o ostrych granicach, oparte na ścisłej definicji zawierającej warunki konieczne i wystarczające, by dany obiekt mógł być uznany za reprezentanta danej kategorii;
  2. Pojęcia naturalne (rozmyte) – zamiast na definicji i warunkach koniecznych i wystarczających, oparte na podobieństwie do przechowywanych w pamięci "typowych" egzemplarzach.
    • zapewniają ekonomiczne funkcjonowanie poznawcze,
    • pozwalają rozumieć i wyjaśniać rzeczywistość,
    • pozwalają na manipulacje na reprezentacjach przedmiotów a nie na samych przedmiotach,
    • umożliwiają komunikację.

Kognitywistyka edytuj

Podstawowa struktura poznawcza reprezentująca uogólnioną klasę obiektów.

Bibliografia edytuj