Pojezierze Dobrzyńskie

Pojezierze Dobrzyńskie (315.14) – mezoregion wchodzący w skład Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, położony na północ od Kotliny Płockiej i południe od Doliny Drwęcy, w obrębie form polodowcowych fazy leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodowacenia. Jezior jest niewiele i nie zajmują one dużych powierzchni. Największe jeziora: Ostrowite i Żalskie mają po 1,6 km2 powierzchni. Krajobraz miejscami silnie pagórkowaty. Wysokości nie przekraczają 150 m n.p.m. W okolicach Zbójna występuje krajobraz drumlinowy oraz ozy wraz z jeziorami przyozowymi i drumlinowymi. U ujscia Skrwy do Wisły utworzono Brudzeński Park Krajobrazowy.

Pojezierze Dobrzyńskie
Mapa regionu
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie
Mezoregion Pojezierze Dobrzyńskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
województwo kujawsko-pomorskie,
województwo mazowieckie

Jeziora Pojezierza DobrzyńskiegoEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj