Pojezierze Kujawskie

Pojezierze Kujawskie (315.57) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce (Kujawy), stanowiący południowo-wschodnią część Pojezierza Wielkopolskiego. Region graniczy od północy z Równiną Inowrocławską, od zachodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od południa z Wysoczyzną Kłodawską a od wschodu z Kotliną Płocką; na południowym zachodzie region styka się z Kotliną Kolską a na południowym wschodzie z Równiną Kutnowską. Pojezierze Kujawskie leży na pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego oraz fragmentarycznie łódzkiego (gmina Łanięta).

Pojezierze Kujawskie
Ilustracja
Wysoczyzna Kujawska w okolicach Brdowa
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Pojezierza Południowobałtyckie

Makroregion

Pojezierze Wielkopolskie

Mezoregion

Pojezierze Kujawskie

Powierzchnia
• ogółem
• w Polsce


2662 km²
2662 km²

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. kujawsko-pomorskie
woj. wielkopolskie
woj. mazowieckie
woj. łódzkie (fragment)

Mezoregion jest jeziorną wysoczyzną (pojezierzem) o wysokościach do 159 m n.p.m. Pojezierze Kujawskie ma krajobraz równinny, którego południowe krańce wyraźnie wyznaczają najdalszy zasięg ostatniego zlodowacenia. Południową część regionu przecinają dwa pasma wzgórz morenowych, rozdzielonych biegiem Noteci. Rozmiary jezior są stosunkowo małe oprócz tych położonych w tzw. rynnie goplańskiej – m.in. Jezioro Głuszyńskie i Jezioro Pątnowskie. Pojezierze Kujawskie jest przede wszystkim regionem rolniczym o żyznych glebach i ograniczonym zalesieniu.

Ośrodki miejskie na obszarze mezoregionu są liczne lecz na ogół niewielkie. Są to Gostynin (na pograniczu), Radziejów, Brześć Kujawski, Piotrków Kujawski, Kowal, Sompolno, Lubraniec, Izbica Kujawska, Chodecz, Przedecz i Lubień Kujawski, ponadto byłe miasta Brdów, Babiak oraz wsie Choceń, Topólka, Bytoń, Boniewo, Wierzbinek i Baruchowo (na pograniczu).

BibliografiaEdytuj

Zobacz teżEdytuj