Pojezierze Szczecineckie

Pojezierze Szczecineckie (314.66) – mały mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, stanowiący północno-środkową część Pojezierza Południowopomorskiego. Region graniczy od północy z Pojezierzem Drawskim, od zachodu i południowego zachodu z Równiną Wałecką a od wschodu z Doliną Gwdy. Pojezierze Szczecineckie leży na pograniczu województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Pojezierze Szczecineckie
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Pojezierza Południowobałtyckie

Makroregion

Pojezierze Południowopomorskie

Mezoregion

Pojezierze Szczecineckie

Powierzchnia
• ogółem
• w Polsce


834 km²
834 km²

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. zachodniopomorskie
woj. wielkopolskie

Mezoregion jest pojezierzem w obrębie pagórkowatej wysoczyzny morenowej o wysokościach do 205 m n.p.m., składającej się z dwóch pasm moren czołowych (m.in. Skotna Góra). W krajobrazie regionu dominuje powierzchnia moreny dennej, pokrytej mnóstwem małych jezior; największym jest Pile (980 ha), z którego wypływa rzeka Piława (dopływ Gwdy).

W użytkowaniu przeważają tereny leśne, rolnictwo ograniczone jest do obszarów między Okonkiem a Szczecinkiem oraz pod Jastrowiem; jest to także region turystyczny. W przeszłości duże obszary regionu w okolicach Bornego Sulinowa zajmowała strefa poligonów wykorzystywanych przez wojska radzieckie (Północna Grupa Wojsk).

Głównymi ośrodkami miejskimi regionu są Szczecinek (na pograniczu), Okonek i Borne Sulinowo.

Szlaki turystyczne edytuj

  – niebieski szlak rowerowy dookoła Jeziora Trzesiecko
  – żółty szlak rowerowy Zaczarowane Pejzaże,
  – czarny szlak rowerowy Nizica,
  – czerwony szlak rowerowy Jeziora Szczecineckie,
  – zielony szlak rowerowy Dolina Parsęty.

Zobacz też edytuj

Rezerwaty przyrody:

Bibliografia edytuj

  • Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa: PWN, 2002, ISBN 83-01-13897-1, OCLC 830377558.
  • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (red.), Iwona Swenson (red.), Zofia Aleksandrowicz, Warszawa: PWN, 1998, ISBN 83-01-12677-9, OCLC 830195866.