Pojezierze Zachodniosuwalskie

mezoregion Pojezierza Litewskiego

Pojezierze Zachodniosuwalskie (842.72) – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-wschodniej Polsce, stanowiący zachodnią część Pojezierza Litewskiego. Region graniczy od północy z Puszczą Romincką, od zachodu ze Wzgórzami Szeskimi, od południowego zachodu z Pojezierzem Ełckim, od południowego wschodu z Równiną Augustowską a od północnego wschodu z Pojezierzem Wschodniosuwalskim. Region leży na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Pojezierze Zachodniosuwalskie
ilustracja
Mapa regionu
Megaregion

Niż Wschodnioeuropejski

Prowincja

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

Podprowincja

Pojezierza Wschodniobałtyckie

Makroregion

Pojezierze Litewskie

Mezoregion

Pojezierze Zachodniosuwalskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. warm.-mazurskie
woj. podlaskie

Pojezierze Zachodniosuwalskie jest głównie regionem rolniczym o małym zalesieniu. Obszar regionu stanowi strefą przejściową pomiędzy mazurskim a niemeńskim płatem lodowcowym (ostatnie zlodowacenie). Występują tu wały morenowe osiągające wysokości do 240 m n.p.m., poprzecinane rynnami lodowcowymi o południkowej orientacji. Najdłuższą taką rynną jest Rospuda wraz z jeziorami Rospuda Filipowska, Garbaś i innymi.

Na obszarze Pojezierza Zachodniosuwalskiego nie ma miast. Większymi miejscowościami regionu są Bakałarzewo, Filipów i Przerośl.

Mezoregion rozpościera się na terenie gmin: Gołdap, Dubeninki, Kowale Oleckie, Olecko, Wieliczki, Przerośl, Filipów, Bakałarzewo, Raczki i Suwałki.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj