Pokój kłodzki

Pokój kłodzki – pokój między Bolesławem Krzywoustym a księciem czeskim Sobiesławem I, podpisany 30 maja 1137 r. w Kłodzku. Układ kończył długotrwałe wojny między obydwoma krajami i wyznaczał na długie lata granice. Bolesław zachował niemal cały Śląsk z wyjątkiem ziemi opawskiej, która wraz z ziemią kłodzką przypadła władcy Sobiesławowi[1].

Pokój kłodzki
Data 30 maja 1137
Miejsce Kłodzko
Wynik wyznaczenie granicy między krajami
Strony traktatu
Księstwo Czeskie Polska piastowska
Przywódcy
Sobiesław Bolesław Krzywousty

Takie wyznaczenie granic – dzielących dawne ziemie Golęszyców i pozostawiających dawną domenę Sławnikowiców (tj. ziemię kłodzką) w rękach Przemyślidów – zwiastowało utrwalony w przyszłych stuleciach podział polityczny i narodowościowy[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Alicja i Artur Galasowie, Dzieje Śląska w datach, wyd. Rzeka, Wrocław 2001, s. 30.
  2. Ibidem, s.30.

BibliografiaEdytuj

  • Historia Śląska, pod red. M. Czaplińskiego, wyd. UWr, Wrocław 2002.
  • Alicja i Artur Galasowie, Dzieje Śląska w datach, wyd. Rzeka, Wrocław 2001.