Pokój namysłowski

Pokój namysłowski lub pokój w Namysłowie z 22 listopada 1348 roku – układ pokojowy zawarty między królem Polski Kazimierzem Wielkim i księciem świdnicko-jaworskim Bolkiem II Małym a królem Czech, Karolem IV Luksemburskim. Układ zakończył wojnę polsko-czeską rozpoczętą w 1345 roku przez Jana I Luksemburskiego najazdem na Księstwo świdnickie.

Pokój namysłowski
Data

22 listopada 1348

Miejsce

Namysłów

Przyczyna

Wojna polsko-czeska (1345–1348)

Strony traktatu
 Zjednoczone Królestwo Polskie,
Księstwo świdnickie
 Królestwo Czech
Przywódcy
Kazimierz Wielki Karol IV
Korona Królestwa Polskiego w latach 1333–1370

Postanowienia z dokumentu Kazimierza Wielkiego[1]:

  • strony przyrzekły sobie wieczystą miłość i braterską przyjaźń po wieczne czasy
  • Kazimierz III Wielki umorzył długi króla Karola IV wobec niego i oświadczył, że nie będzie łączył się z wrogami Karola, ale też nie będzie zobowiązany do udzielenia mu pomocy, dopóki nie odzyska strat terytorialnych Królestwa Polskiego poniesionych na rzecz Zakonu krzyżackiego lub Marchii Brandenburskiej[2].
  • Karol IV obiecał pomoc wojskową w przypadku wojny Kazimierza Wielkiego z zakonem krzyżackim lub Marchią Brandenburską.
  • Kazimierz Wielki obiecał wynagrodzenie Karolowi IV w zamian za pomoc w rewindykacji w drodze konfiskaty ziem (Pomorza Zachodniego i Gdańskiego) należących dawniej do Królestwa Polskiego, a utraconych na rzecz Zakonu krzyżackiego i Marchii Brandenburskiej[3]
  • potwierdzono sojusz Kazimierza Wielkiego z królem Węgier.

W możliwej do odczytania części dokumentu nie ma informacji o zrzeczeniu się roszczeń Polski do Śląska[1][4].

Działania dyplomatyczne Kazimierza III Wielkiego (negocjacje Karola IV z Kazimierzem i arcybiskupem gnieźnieńskim Jarosławem z Bogorii i Skotnik) zablokowały też zabiegi Karola IV o oderwanie diecezji wrocławskiej ze struktury polskiej prowincji kościelnej i wcielenie jej do nowej archidiecezji praskiej. Diecezja wrocławska, obejmująca cały Śląsk, pozostawała (aż do XIX w.) podporządkowana Gnieznu[5]

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b (dokument drugiej strony jest nieznany); Włodzimierz Ożga, Aleksander Paroń, Pokój Namysłowski z 22 listopada 1348 roku: oryginalny łaciński tekst traktatu oraz tłumaczenie na język polski z krótkim komentarzem, Namislavia, Namysłów 2008.
  2. Andrzej Nowak, Dzieje Polski. Tom III. „Królestwo zwycięskiego orła”; 48, 2017.
  3. Andrzej Nowak, Dzieje Polski. Tom III. „Królestwo zwycięskiego orła”; s. 47- 48, 2017.
  4. Wyrozumski Jerzy: Kazimierz Wielki. Wrocław: Ossolineum 2004, s. 127.
  5. Andrzej Nowak, Dzieje Polski. Tom III. „Królestwo zwycięskiego orła”; s. 49, 2017.